Barnens bästa som gäller

Publicerad i NST:s Min mening den 14 april.   Ett beslut om Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Ängelholm är nära förestående.   Under diskussioner som förts sedan en tid tillbaka har det framförts önskemål från IES om att kunna begränsa friytorna (per definition ytor där barnen uppehåller sig utomhus på rasterna) på den kommande

Kvalitet viktigare än att det är kostnadseffektivt!

Publicerad i NST:s Min mening den 19 mars. Ängelholms äldreomsorg huserar till stora delar i ett gammalt fastighetsbestånd. Flera av dessa fastigheter är uppförda på 1960-talet och några på 1990-talet. Framtagandet av en modell för renoveringarna av våra boenden startade för flera år sedan. Då var utgångspunkten att bygga ett kommunalt drivet äldreboende på Fridhem

Svar på insändare från (MP) den 24/2 samt från Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom (L), Linda Persson (KD) samt Karl-Otto Rosenqvist (MP) den 25/2.

Publicerad i NST:s Min mening den 2 mars. Den huvudsakliga anledning till varför Socialdemokraterna är emot pytteleden är för att vi vill värna en grön innerstad. Vi vill hålla nere bullenivåerna, ha en närhet till grönområden för de som bor i centrum och vi vill bibehålla den vackra miljö som ger Ängelholm attraktionskraft. Det finns

Vi vill rikta ett stort tack till Mikael

Vi vill rikta ett stort tack till Mikael för hans arbete hos oss under de gångna 12 åren.Han har skött expeditionen på Ängelholms AK, utvecklat vår hemsida, våra sociala medier, stöttat både utåtriktade och medlemsaktiviteter. Mikael är en trogen och professionell medarbetare där han sätter medlemmarna i centrum.Nu kommer Mikael att anta nya utmaningar genom att

Reservation SBN 21-02-23 Ärende nr 11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad samt uppförande av mur på fastigheten Rödhaken 10.

Undertecknade reserverar sig mot alliansens beslut eftersom ansökan strider mot gällande detaljplan genom att högsta tillåtna höjd på byggnaden överskrids, komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m, muren placeras på prickmark och strider mot 39§ Byggnadsstadgan. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)     

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 22 januari kl 18.00 digitalt. Livesändning via webben. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2021/2020-11-04-kommunfullmaktiges-sammantrade-2021-02-22.html

Inget förslag kan lösa alla problem

Publicerad I NST:s Min mening den 14 februari 2021. Svar på insändare av Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson (KD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) med rubriken ”Centrumproblem kan inte lösas med Västra länken”, publicerad den 10 februari. Det kan tyckas smått komiskt att anklagas för att damma av gamla förslag när en

S kvinnor: Årsmöte den 17 februari klockan 19.00.

Hej alla S kvinnor! I år är det inget vanligt år och det har ni säkert hört ett antal gånger. S kvinnor ska ha årsmöte den 17 februari klockan 19.00 och vi vet att det är svårt att samla oss till ett vanligt årsmöte på Folkets hus, därför får ni detta brev med all information inför årsmötet. Ni får kallelsen, verksamhetsberättelse och förslag