Privatisering är del av ideologin för de blågröna

Svar på insändare av Eva Kullenberg med rubriken ”Mindre enhet betyder inte bättre omsorg”, publicerad den 23 mars, och insändare av Ingela Sylwander (M) med flera med rubriken ”Kvalitet hand i hand med effektivitet”, publicerad den 31 mars. Svaret publicerades i NST den 8 april.
Valfrihet är att kunna välja. Ett reellt inflytande för brukare och anhöriga innebär alternativ.
Vi ser möjlighet till drift i tidigare lokaler men med färre brukare. Att kunna erbjuda boendealternativ i kommunens alla delar är exempel på andra kvalitéer. Att kunna välja att bo i det område man vill bo i är valfrihet på riktigt och något vi vill utveckla.
För att få en levande kommun med hög delaktighet är det viktigt att inkludera hela kommunen, både i den demokratiska processen men också att säkerställa att service erbjuds i alla kommundelar.
Vill man ha full effektivitet så bygger man raka och stora vägar genom grönområden och stora enheter att bo och leva i. Det fanns en tid för miljonprogrammen, och den tiden är över.
Ingela Sylwander med flera skriver att de vill skapa en känsla av småskalighet, vilket vi påtalat som en annan kvalitetsfaktor som vi vill erbjuda. Att det skulle vara otydligt är på sandlådenivå.
Socialdemokraterna ser med oro på att man väljer att inte arbeta agilt med personalen, inga genomförda medborgardialoger och att inte lyssna på brukare och anhöriga.
Istället samverkar man med de privata utförarna. I debatten i fullmäktige den 22 februari så nämnde Ingela Sylwander att det är ett sätt att lösa kommunens ”kostnadsmassa”. Det ger upphov till en del frågor: Hur ser samverkan ut? Hur mycket har vi kunnat spara i upphandlingarna? Och hur säkerställer vi en förbättrad kvalitet i omsorgen?
Socialdemokraterna i Ängelholm påbörjade en plan att hantera processen i egen regi. De blågröna väljer att privatisera – inte för att det billigare eller bättre, utan enbart på grund av ideologiska skäl.
För att klara framtidens utmaningar måste vi säkerställa att kommunen klarar sitt huvuduppdrag i egen regi, detta för att ha kontroll över kostnader och kvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *