Svar på insändare från (MP) den 24/2 samt från Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom (L), Linda Persson (KD) samt Karl-Otto Rosenqvist (MP) den 25/2.

Publicerad i NST:s Min mening den 2 mars.

Den huvudsakliga anledning till varför Socialdemokraterna är emot pytteleden är för att vi vill värna en grön innerstad. Vi vill hålla nere bullenivåerna, ha en närhet till grönområden för de som bor i centrum och vi vill bibehålla den vackra miljö som ger Ängelholm attraktionskraft.

Det finns ingen motsättning i att bevara våra grönområden och utveckla den goda miljön i centrum med fler cykelbanor. I den redan antagna cykelplanen 2015-2025 föreslås bland annat det som MP nu slår sig för bröstet för att ha genomfört tre år senare. Att ställa sig bakom en skövling av grönområden med skyddsvärda arter för att få igenom redan planerade cykelvägar kan ses som en märklig kompromiss.

Socialdemokraterna väljer att prioritera ökad cyklism och kollektivtrafik i centrum istället för ökad bilism. Miljökonsekvensutredningen är tydlig med den negativa miljöpåverkan vilket får stöd av Länsstyrelsen som ser att de positiva effekterna av Klippanvägens förlängning inte är tillräckliga för att kompensera den negativa miljöpåverkan.

Självklart är vi överens om att vi måste göra något med Stadsparken, men kritiken kvarstår. Det finns ingen tydlig lösning i Ängelholmspaketet om vad som ska göras.

Att det skulle vara klokt att gå emot folkomröstning, miljökonsekvensbeskrivning och Länsstyrelsen om vad som är det bästa förslaget vet vi inte om Churchill hade instämt i. Vi är nöjda med vårt förslag som utifrån ändrade förhållande i och med dubbelspåret är en bättre lösning nu än hur det såg ut när utredningen gjordes.

Lars Nyander (S) Oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *