Barnens bästa som gäller

Publicerad i NST:s Min mening den 14 april.
 
Ett beslut om Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Ängelholm är nära förestående.
 
Under diskussioner som förts sedan en tid tillbaka har det framförts önskemål från IES om att kunna begränsa friytorna (per definition ytor där barnen uppehåller sig utomhus på rasterna) på den kommande etableringen. Detta föranledde majoriteten att snabbutreda frågan om friytornas storlek på våra skolor.
 
Kommunalrådets motivering, att utredningen var befogad så att kommunen skulle kunna ”hushålla med marken på bästa sätt”, får ni läsare själva fundera kring.
 
För oss socialdemokrater var det tydligt att utredningen var ett sätt att gå IES och också framtida efterföljare till mötes.
 
I den politiska diskussion som följde argumenterade vi socialdemokrater kraftigt mot en begränsning av barnens friytor och utredningen som gjordes gick till stor del på vår linje.
 
I en artikel i HD-NST den 8 april kunde våra medborgare läsa om att ”politikerna svänger om skolgårdarna”. Det var en glädjande läsning och gav och ger en positiv bild av politiken i vår kommun. Det sunda förnuftet hade segrat och det innebär att den politiska majoriteten i Ängelholm har svängt i frågan.
 
Inför beslutet i kommunstyrelsen har familje- och utbildningsnämnden (FUN), samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och tillståndsnämnden ställt sig bakom huvuddragen i utredningens förslag.
 
Våra skolbarn kommer att garanteras en friyta på 40 kvadratmeter på förskolan och 30 kvadratmeter på grundskolan upp till och med årskurs sex.
 
Men vi är inte nöjda. Förslaget medger, beklagligt nog, att avsteg från riktlinjerna kan göras på högstadiet, om platsbrist föreligger. Varje sådant avsteg säger vi socialdemokrater bestämt nej till.
 
Det känns dock tryggt när samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (M) i artikeln slår fast: ”Det är inga problem. Vi har kommunal mark att tillgå.”
 
Det är barnens bästa som gäller och det är viktigt att kommunen lever upp till barnkonventionens intentioner, som numera är lag. Något alla politiska beslutsfattare i kommunen är väl medvetna om.
 
Lars Carlsson (S)
Andre vice ordförande familje- och utbildningsnämnden
 
Lars Nyander (S)
Andre vice ordförande kommunstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *