Reservation SBN 20-02-23 ärende nr 14 Nybygget 1:37 – Föreläggande om flytt av komplementbyggnad.

Undertecknade reserverar sig mot ordförandes förslag och stöder oss mot tjänsteutlåtandet 2021-01-15 som bla innehåller med stöd av PBL 11:19 § att komplementbyggnaden ska flyttas så den överensstämmer med bygglovet.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *