Undertecknade reserverar sig mot ordförandes förslag och stöder oss mot tjänsteutlåtandet 2021-01-15 som bla innehåller med stöd av PBL 11:19 § att komplementbyggnaden ska flyttas så den överensstämmer med bygglovet.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *