Undertecknade reserverar sig mot alliansens beslut eftersom ansökan strider mot gällande detaljplan genom att högsta tillåtna höjd på byggnaden överskrids, komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m, muren placeras på prickmark och strider mot 39§ Byggnadsstadgan.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)     

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *