Inget förslag kan lösa alla problem

Publicerad I NST:s Min mening den 14 februari 2021.

Svar på insändare av Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom Carlsson (L), Linda Persson (KD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) med rubriken ”Centrumproblem kan inte lösas med Västra länken”, publicerad den 10 februari.

Det kan tyckas smått komiskt att anklagas för att damma av gamla förslag när en majoritet av partierna bakom Ängelholmspaketet stod i valrörelsen 2018 och förklarade för väljarna att Pytteleden inte längre var aktuell. Efter valet gick det snabbt, från att inte vara en valfråga till att bli den enda möjliga trafiklösningen.
Hur kunde denna åsikt etablera sig så snabbt inom så många partier på en och samma gång, direkt efter ett val där väljarna inte fick säga sitt?

Det finns ingen trafiklösning som löser alla problem. Klippanvägens förlängning kommer att förstöra stadsnära grönområden, den kommer att leda till ökade bullernivåer som sträcker sig ut mot Hembygdsparken och Ängelholmspaketet har strategiskt nog utlämnat den kanske viktigaste delen: Nybron och Stadsparken.
För oss är det självklart att kombinera en hållbar trafiklösning med ett hållbart samhälle i övrigt. Vi vill förvalta det som gör vår stadskärna älskad av både invånare och turister.
Den sammanlagda upplevelsen och karaktären är det som skapar den levande innerstaden med dess restauranger och butiker. Att ta bort den stadsnära grönskan riskerar att skada vår attraktionskraft som stad och det i sin tur kommer drabba våra företag.
Västra länken som projekt får draghjälp av utbyggnaden av dubbelspåret, utrymmet finns och kan genomföras med mindre skadlig miljöpåverkan än Pytteleden. Det går inte att lösa alla problem oavsett vilken vägsträcka man väljer.

I vårt Ängelholm vill vi arbeta med Mobility management, det vill säga att jobba med resmönster och vanor. Det handlar om hur man styr om trafiken och hur cyklism och kollektivtrafik ska prioriteras.
Att bygga 2 500 nya bostäder och ett nytt stadshus i centrala Ängelholm förutsätter en minskad bilism för ett hållbart Ängelholm. Från stationsområdet ska det vara enkelt och självklart att ta cykeln och vi ska ha en pålitlig kollektivtrafik med ett utbyggt bussnät.
Västra länken skulle avlasta centrum och vi ser det som ett kostnadseffektivt förslag utifrån att vi får en trafiklösning. Men det är framförallt ett grönt alternativ som främjar hälsa och välmående och förvaltar vårt vackra Ängelholm, samtidigt som vi bygger för framtiden.
Att den lösningen inte är billig är sant, men vad har projektet Klippanvägens förlängning kostat än så länge, trots att inte ett enda spadtag har gjorts?

Lars Nyander (S)
oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *