Socialdemokraterna i Ängelholm
Södra vägen 3-7
262 52 Ängelholm

angelholm@socialdemokraterna.se

Kansliavgift betalas anting med swish till 123 435 24 49 eller till bankgiro 807-8487.