Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Som socialdemokrat och nominerad till kommunfullmäktige (plats 28) vill Sofia Gunnarsson möjliggöra för en trygg ålderdom med ännu bättre livskvalitet för varje invånare. Så, vad skulle livskvalitet vid ålderns höst innebära för dig?

@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Som socialdemokrat och nominerad till kommunfullmäktige (plats 28) vill Sofia Gunnarsson möjliggöra för en trygg ålderdom med ännu bättre livskvalitet för varje invånare. Så, vad skulle livskvalitet vid ålderns höst innebära för dig?

@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

2 days ago

Comment on Facebook

Jag hoppas att om jag känner mig ensam, ändå har möjligheten att träffa andra och skapa nya sociala kontakter. Jag hoppas även att jag, trots fysiska sjukdomar inte begränsas till mitt hem utan ges möjlighet att komma iväg för aktiviteter. Blir jag glömsk och förvirrad hoppas jag att jag möts av förståelse. Jag tror många behöver stimulans i vår vardag för att må bra. Jag är en av dem!

Oavsett om det är bygglov, hemtjänst, ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning ska varje enskild kunna lita på att få sin sak prövad rättssäkert. Magnus Jonsson (plats 5 på kommunfullmäktigelistan).
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Oavsett om det är bygglov, hemtjänst, ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning ska varje enskild kunna lita på att få sin sak prövad rättssäkert. Magnus Jonsson (plats 5 på kommunfullmäktigelistan).
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

1 week ago

Comment on Facebook

Heja

Heja 🌺🌺

Exakt

... See MoreSee Less

1 week ago
Jessica Klingvall (nr 8 på valsedeln till kommunfullmäktige) menar att vi måste ställa krav i våra upphandlingar så även företagen ser vinster i att ställa om till gröna alternativ. Det vinner vår miljö på!
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Jessica Klingvall (nr 8 på valsedeln till kommunfullmäktige) menar att vi måste ställa krav i våra upphandlingar så även företagen ser vinster i att ställa om till gröna alternativ. Det vinner vår miljö på!
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

1 week ago
Tommy Jönsson (plats 23 på valsedeln till kommunfullmäktige) ser högt på tillgängligheten i kommunens alla delar. Både i våra byar och centralt ska det finnas möjlighet till kollektivtrafik och bra gång-och cykelbanor.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Tommy Jönsson (plats 23 på valsedeln till kommunfullmäktige) ser högt på tillgängligheten i kommunens alla delar. Både i våra byar och centralt ska det finnas möjlighet till kollektivtrafik och bra gång-och cykelbanor.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

1 week ago
Socialdemokraterna på torget idag. Bra samtal med kommunmedborgarna. Utdelning av vårt nya kommunala handlingsprogram.Image attachment

Socialdemokraterna på torget idag. Bra samtal med kommunmedborgarna. Utdelning av vårt nya kommunala handlingsprogram. ... See MoreSee Less

2 weeks ago

Comment on Facebook

Bra jobbat ! 🌹

Heja ER!🌹!

Nej till vinster i välfärden

Insändare som är publicerad i NST:s Min mening den 7 maj 2022.

Efter återkommande misslyckanden med privatiseringar i Ängelholms kommun är det viktigt att förklara vad det är som händer och varför det kommer hända igen så länge privatiseringarna får fortgå.

Välfärden bygger på sin personal och vinster kan skapas genom att framför allt dra ner på verksamhetens viktigaste resurs, dess personal.

Det leder till en hårdare press på den kvarvarande personalen och för brukarna finns det en överhängande risk att uppleva kvalitetsförsämringar. Därför är vi socialdemokrater emot vinster i välfärden.

Under ett års tid har det framkommit massiv kritik mot boendet Humana Sommarsol i Vejbystrand. Kritiken kommer från anhöriga, brukare och personal.

Det handlar om att det saknas personal, kompetens och fungerande ledning. Det har dessutom varit rena avtalsbrott där de boende inte fått alternativ till sina måltider och att näringsinnehållet har varit undermåligt. Vem tar ansvar?

Vårdskandalerna är inget nytt, det händer allt för ofta. Det händer tillräckligt ofta för att vi ska veta att varje privatisering blir ett spel med brukarnas välmående och livskvalitet.

Det som oroar mest är hur länge det fick pågå på Humana. Samtidigt som kommunen väntar ett år med att visa någon form av handlingskraft så får våra medborgare leva sin sista tid i livet under förhållanden som väcker anstöt. Vem tar ansvar?

Hur kommer det blågröna styret att ta ansvar? Kommer ni att åka ut till Humana och förklara för brukarna hur viktigt det är med valfrihet? Kommer ni att förklara för brukaren som fick sitta i sin avföring och larmade utan att få hjälp, att beslutet att ta in Humana istället för att driva särskilt boende i egen regi var nödvändigt för att det stod i er blågröna framtidsförklaring?

Vi socialdemokrater kommer ta samtalen med brukare, med anhöriga och våra medborgare. Vi accepterar inte att vinster går före människor.

De sista åren ska präglas av livskvalitet. Vi socialdemokrater kommer ta ansvar genom att driva äldreomsorgen i kommunal regi.

Torgny Handreck (S)
Politisk sekreterare

Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Gruppledare i nämnden för omsorg och stöd

Mikael von Krassow (S)
Ledamot i nämnden för omsorg och stöd

Nej till vinster i välfärden

Insändare som är publicerad i NST:s Min mening den 7 maj 2022.

Efter återkommande misslyckanden med privatiseringar i Ängelholms kommun är det viktigt att förklara vad det är som händer och varför det kommer hända igen så länge privatiseringarna får fortgå.

Välfärden bygger på sin personal och vinster kan skapas genom att framför allt dra ner på verksamhetens viktigaste resurs, dess personal.

Det leder till en hårdare press på den kvarvarande personalen och för brukarna finns det en överhängande risk att uppleva kvalitetsförsämringar. Därför är vi socialdemokrater emot vinster i välfärden.

Under ett års tid har det framkommit massiv kritik mot boendet Humana Sommarsol i Vejbystrand. Kritiken kommer från anhöriga, brukare och personal.

Det handlar om att det saknas personal, kompetens och fungerande ledning. Det har dessutom varit rena avtalsbrott där de boende inte fått alternativ till sina måltider och att näringsinnehållet har varit undermåligt. Vem tar ansvar?

Vårdskandalerna är inget nytt, det händer allt för ofta. Det händer tillräckligt ofta för att vi ska veta att varje privatisering blir ett spel med brukarnas välmående och livskvalitet.

Det som oroar mest är hur länge det fick pågå på Humana. Samtidigt som kommunen väntar ett år med att visa någon form av handlingskraft så får våra medborgare leva sin sista tid i livet under förhållanden som väcker anstöt. Vem tar ansvar?

Hur kommer det blågröna styret att ta ansvar? Kommer ni att åka ut till Humana och förklara för brukarna hur viktigt det är med valfrihet? Kommer ni att förklara för brukaren som fick sitta i sin avföring och larmade utan att få hjälp, att beslutet att ta in Humana istället för att driva särskilt boende i egen regi var nödvändigt för att det stod i er blågröna framtidsförklaring?

Vi socialdemokrater kommer ta samtalen med brukare, med anhöriga och våra medborgare. Vi accepterar inte att vinster går före människor.

De sista åren ska präglas av livskvalitet. Vi socialdemokrater kommer ta ansvar genom att driva äldreomsorgen i kommunal regi.

Torgny Handreck (S)
Politisk sekreterare

Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Gruppledare i nämnden för omsorg och stöd

Mikael von Krassow (S)
Ledamot i nämnden för omsorg och stöd
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Comment on Facebook

Att sko sig, dvs göra vinster på människors behov av stöd och hjälp eller få utbildning i skolan, får absolut inte inkräkta på de resurser som är avsedda till vård, omsorg och skola. Våra skattepengar går alltså alltför ofta till företag som utan skrupler bara ser till vinsten tack vare det system som idag förhärskar. DETTA MÅSTE OMEDELBART STOPPAS ! Skattepengar ska oavkortat gå till verksamheternas behov. Många miljardet är redan förlorade, med förödande efterdyningar. Det räcker nu !

Där skulle vi varit med allihop

Kerstin Engle (plats 22 på kommunfullmäktigelistan) vill lyfta att den som behöver äldreomsorg ska ha stort inflytande i sin vård för att känna frihet och välbefinnande och för att få möjlighet att åldras värdigt.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valt2022ängelholm

Kerstin Engle (plats 22 på kommunfullmäktigelistan) vill lyfta att den som behöver äldreomsorg ska ha stort inflytande i sin vård för att känna frihet och välbefinnande och för att få möjlighet att åldras värdigt.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valt2022ängelhol
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Vi måste värdesätta våra gröna marker i Ängelholm. Det gör vi genom att säkra våra framtida rekreationsområden och bidra till att bevara den biologiska mångfalden. 
Lars Carlsson (plas 9 till kommunfullmäktige)
@socaldemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Vi måste värdesätta våra gröna marker i Ängelholm. Det gör vi genom att säkra våra framtida rekreationsområden och bidra till att bevara den biologiska mångfalden.
Lars Carlsson (plas 9 till kommunfullmäktige)
@socaldemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

2 weeks ago
I takt med att kommunen växer gäller det att vi i tid ser till så att skolor och boenden inom vård och omsorg är på plats. Vi kan inte vänta in i det sista. Det måste planeras i tid. Åsa Larsson (plats 2 på listan till kommunfullmäktige)
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

I takt med att kommunen växer gäller det att vi i tid ser till så att skolor och boenden inom vård och omsorg är på plats. Vi kan inte vänta in i det sista. Det måste planeras i tid. Åsa Larsson (plats 2 på listan till kommunfullmäktige)
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

2 weeks ago

1 maj firande med pampig parad och inspirerande tal och underhållning. Ängelholm kan bättre!
Engagera dig politiskt eller fackligt och låt din röst bli hörd. Tillsammans skapar vi Sverige!
Vill du bli medlem? Se länken under kommentarerna.
@socialdemokraterna_i_angelholm
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Ändring av underhållning på 1:a maj.
Dansfabriken har ställt in och istället erbjuder vi ett uppträdande av Wilde på scenen i Hembygdsparken.

Wildes musik och texter grundar sig i hans engagemang i folkets rätt att leva i harmoni och frihet. Med sina egna upplevelser och reflektioner om sin omvärld vill Wilde förmedla sin önskan om en bättre värld för alla människor. Med min musik vill jag förmedla fred, frihet och kämparglöd.

Vi i Socialdemokraterna ser fram emot att lyssna på Wilde och du är självklart välkommen att göra oss sällskap. 🙂⚘️⚘️⚘️
Avmarsch sker från Folkets Hus kl 13:00 på söndag 1/5.

Ändring av underhållning på 1:a maj.
Dansfabriken har ställt in och istället erbjuder vi ett uppträdande av Wilde på scenen i Hembygdsparken.

Wildes musik och texter grundar sig i hans engagemang i folkets rätt att leva i harmoni och frihet. Med sina egna upplevelser och reflektioner om sin omvärld vill Wilde förmedla sin önskan om en bättre värld för alla människor. "Med min musik vill jag förmedla fred, frihet och kämparglöd".

Vi i Socialdemokraterna ser fram emot att lyssna på Wilde och du är självklart välkommen att göra oss sällskap. 🙂⚘️⚘️⚘️
Avmarsch sker från Folkets Hus kl 13:00 på söndag 1/5.
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Vi behöver göra satsningar på välfärdsfrågorna då det är de frågorna som påverkar våra framtida möjligheter till utveckling och arbete. Per-Arne Håkansson (plats 13 på listan till kommunfullmäktige)
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Vi behöver göra satsningar på välfärdsfrågorna då det är de frågorna som påverkar våra framtida möjligheter till utveckling och arbete. Per-Arne Håkansson (plats 13 på listan till kommunfullmäktige)
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

3 weeks ago
Kvällens förberedelser inför 1 maj firande med många bra budskap på plakaten.

Vi hoppas vi ses på söndag på stan, i tåget eller i hembygdsparken. 🌹

Kvällens förberedelser inför 1 maj firande med många bra budskap på plakaten.

Vi hoppas vi ses på söndag på stan, i tåget eller i hembygdsparken. 🌹
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Comment on Facebook

Du är även välkommen till Munka Ljungby kyrkogård kl 10.30. Då hyllar vi Ernst Wigforss, en av socialdemokratins stora ideologer och en av förgrundsgestalterna i folkhemsbygget.

... See MoreSee Less

3 weeks ago

Comment on Facebook

1 maj kl 10.30 samlas vi på Munka Ljungby kyrkogård för att hylla Ernst Wigforss, en av socialdemokratins stora ideologer.

Ett härligt gäng sossar på argumentationstrimning på Sundspärlan i Helsingborg. Fokus låg på Valvinst, så klart.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Ett härligt gäng sossar på argumentationstrimning på Sundspärlan i Helsingborg. Fokus låg på Valvinst, så klart.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

4 weeks ago

Comment on Facebook

En givande sammankomst i god gemenskap.

Riktigt gott gäng! Bra jobbat idag!

Grymt bra jobbat idag. Tack för en rolig dag 🌹

Bra 🌹🌹🌹.

Lycka till!

Sossarna 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️

🌹🕊❣️

✨🌹✨

🌹🌹

Härligt att se ett S i form och segervissa. Go go Hälsningar från en gammal aktiv i partiet sedan SSU

View more comments

Fanny Krumlinde Handreck (plats 10 på valsedeln) drivs av jämställdhetsfrågor och vill se en tydlig förändring av det i kommunens arbete.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Fanny Krumlinde Handreck (plats 10 på valsedeln) drivs av jämställdhetsfrågor och vill se en tydlig förändring av det i kommunens arbete.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Lars Goedecke (plats 25) påpekar vikten av en stark välfärd där den som behöver stöd ska få det, och där den som vill utvecklas ska ges möjlighet till detta. Det skapar en trygghet i vårt samhälle.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm

Lars Goedecke (plats 25) påpekar vikten av en stark välfärd där den som behöver stöd ska få det, och där den som vill utvecklas ska ges möjlighet till detta. Det skapar en trygghet i vårt samhälle.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
... See MoreSee Less

1 month ago
Det är av vikt att det sker en förändring! 
Bristerna har varit för många på Sommarsol under Humanas regi. Ett år har snart gått sedan det särskilda boendets start och verksamheten får fortsatta klagomål, gång på gång. Vi socialdemokrater anser det riskfyllt att låta en sådan verksamhet fortsätta och vill se att kommunen tar över ansvaret!..

Det är av vikt att det sker en förändring!
Bristerna har varit för många på Sommarsol under Humanas regi. Ett år har snart gått sedan det särskilda boendets start och verksamheten får fortsatta klagomål, gång på gång. Vi socialdemokrater anser det riskfyllt att låta en sådan verksamhet fortsätta och vill se att kommunen tar över ansvaret!..
... See MoreSee Less

1 month ago
Den här helgen pågår Skånes Distriktskongress. Ängelholm har 9 ombud av totalt 350 ombud som representerar 33 skånska arbetarekommuner. Under lördagen har vi fått besök av finansminister Mikael Damberg.

Den här helgen pågår Skånes Distriktskongress. Ängelholm har 9 ombud av totalt 350 ombud som representerar 33 skånska arbetarekommuner. Under lördagen har vi fått besök av finansminister Mikael Damberg. ... See MoreSee Less

1 month ago

Comment on Facebook

Vilken fantastiskt och goa gäng ni är.

Fantastiskt trevlig och lyckad helg med detta gänger🌹👍

Bästa gänget!

När man ser er känner man att det blir en seger för socialdemokraterna i Ängelholms kommun!🌹🌹🌹👍🇸🇪

För Agneta (Plats 16 på valsedeln) är det självklart att Varje krona som kommer från skattebetalare ska gå till att trygga barnens skolgång i kommunen. INTE hamna i någon annans ficka.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelholm 
#socialdemokraterna

För Agneta (Plats 16 på valsedeln) är det självklart att Varje krona som kommer från skattebetalare ska gå till att trygga barnens skolgång i kommunen. INTE hamna i någon annans ficka.
@socialdemokraterna_i_angelholm
#valet2022ängelhol
#socialdemokraterna
... See MoreSee Less

1 month ago
Se fler inlägg