Välkommen till Socialdemokraterna i Ängelholm

Vi behöver ditt engagemang för att skapa ett grönt Ängelholm med en stark välfärd.

Socialdemokraterna i Ängelholm

4 days 5 hours ago

Styrelsen i Ängelholms Arbetarekommun har följt utvecklingen gällande Covid-19 och har fattat beslutet att medlemsmötet på måndag 17/1 inte kan genomföras fysiskt. Vi har tittat på alla alternativ för att vi ska kunna mötas men vi måste ta ansvar för den rådande situationen. Våra medlemsmöten kommer hållas digitalt till annat meddelas.

Detta innebär att medlemsmötet på måndag 17/1 kommer hållas digitalt. Möteslänk har skickats ut till medlemmar. Har du inte fått mejlet, kontakta torgny.handreck@akangelholm.se.

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 week 6 days ago

Privatiseringarna har inte lett till ökad valfrihet och frågan om Pytteleden ska avgöras i valet 2022 skriver Lars Nyander i NST/HD.

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 2 weeks ago

Lördagen 4/12 kl 10:00-13:00 bjuder Ängelholms kommun på korv och fritt inträde till Järnvägens museum för medborgardialog om Kronoskogen och Nybroskogen. Det är ett bra tillfälle att framföra din åsikt så att politiken får ett bättre underlag.

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 2 weeks ago

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 3 weeks ago

Läs Magdalena Andersson text om eftermiddagens besked här.

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 3 weeks ago

Vår nya statsminister! Hur mäktigt är inte det? 😊🌹

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 3 weeks ago

Det är lätt för de blågröna partierna att driva en borgerlig politik i kommunen om det sitter en Socialdemokratisk regering som ger generösa statsbidrag för att stärka välfärden.

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 3 weeks ago

Sofia och Jessica håller en medlemsvärvarutbildning på kvällens medlemsmöte. Många bra frågeställningar och diskussioner. Dessutom har kvällens möte hunnit med att nominera till riksdag och region och klubbat vårt kommunala handlingsprogram.

Socialdemokraterna i Ängelholm

1 month 3 weeks ago

Socialdemokraternas budgetförslag innebär vinster för medborgarna. Delvis sänkta kostnader genom att äga och driva vård, omsorg och skola i kommunal regi och dels genom att stoppa Klippanvägens förlängning.

Socialdemokraterna i Ängelholm updated their cover photo.

2 months 3 weeks ago

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 1 week ago

Mikael von Krassow från Socialdemokraterna i Ängelholm har skrivit en interpellation till kommunfullmäktige om bristerna Humana uppvisat i sin verksamhet på Sommarsol.

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 1 week ago

Torgny Handreck från Socialdemokraterna i Ängelholm skriver tillsammans med Tina Christensen, ordförande i Kommunal Skåne, om det ojämställda arbetslivet. Det handlar om lönediskriminering av undersköterskor och vikten av att politiskt skapa förutsättningar för ett jämställt arbetsliv för att garantera en god välfärd.

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 1 week ago

Insändare från Lars Nyander och Jim Brithén i HD/NST (6/10) Privatiseringarna hotar välfärden Vi har tidigare tillhört olika partier men haft förmånen att arbeta tillsammans, både i minoritetsstyre och i opposition. Vi tycker olika i en del sakfrågor. Det som förenar oss är den ideologiska grunden. Därför kommer vi i fortsättningen att samarbeta tillsammans som medlemmar i Socialdemokraterna. En av våra viktigaste frågor i Ängelholms kommun handlar om den privatisering - både öppet och taktiskt dolt - som pågått under en längre tid. Genom en kombination av eftersatta renoveringar och en ovilja att bygga lokaler i kommunal regi har det skapats en situation där de stora välfärdsföretagen anlitas i vår kommun. Inom äldreomsorgen innebär renoveringsplanen att vi kommer ha kvar mindre än hälften i kommunal regi. Skolan behöver byggas ut i framtiden. Behovet av privata utförare ses av de blågröna som en självklarhet, de vill till och med locka privata att bygga och driva skolor med avtal om extra bidrag för att ge en högre ersättning än vad skolpengen medger. Vi socialdemokrater ser andra lösningar. Istället för dyra kontrakt med privata utförare vill vi ha en samlad, kvalitativ drift där vi har full kontroll på vad skattemedlen används till. Vi

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 1 week ago

www.hd.se/2021-10-05/engelholmspartiets-grundare-gar-till-s

Socialdemokraterna i Ängelholm har fått flera nya medlemmar på sistone och vi hoppas på att växa ännu mer.

Vi kommer besluta om vårt nya kommunala handlingsprogram på medlemsmötet 18/10 där alla medlemmar är välkomna att vara med och forma politiken för den kommande mandatperioden. Om du inte redan är medlem kan du bli det på: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 1 week ago

Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson och oppositionsråd Lars Nyander berättar bland annat om statsbudgeten och kopplingen till den kommunala budgeten, äldreomsorgen och vårt eget arbete lokalt med det kommunala handlingsprogrammet.

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 2 weeks ago

Susanne Jönsson skriver om e-sport i NST (3/11). MIN MENING · FRITIDSSYSSELSÄTTNING E-sporten behöver en egen träffpunkt E-sport är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. E-sport tar oftast form i organiserade tävlingar där datorspel spelas via internet, lokala nätverk, LAN-partyn eller med spelare som samsas vid samma konsol. Svenska e-sportföreningen (SESF) startades i oktober 2008 och arbetar för att e-sport ska bli en del av Riksidrottsförbundet. Syftet med SESF är att främja e-sport i Sverige. Sverige har deltagit och skickat landslag till stora mästerskap med goda resultat. 2016 startades även Svenska E-sportförbundet som samlar föreningar som vill utöva e-sport i tävlings- eller motionsform. 2015 startades två gymnasieutbildningar, en i Edsbyn och en i Märsta, med inriktning på e-sport. Flera andra gymnasier har följt efter. För oss socialdemokrater är det tråkigt att Ängelholms kommun inte vill vara i framkant i denna utveckling. Att samla ungdomar, att låta intresset för e-sport gå hand i hand med kost, hälsa och fysisk träning och framför allt, att skapa en träffpunkt för e-sport. Efter skol- och kontorstid finns det många tomma lokaler i vår kommun. En träffpunkt ska möjliggöra för ungdomar att

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 2 weeks ago

Jag vill framföra ett stort tack till alla som hjälpte till i valrörelsen inför kyrkovalet🌹
I Ängelholmsförsamling fick vi ett mandat till 👏
Hjärnarps församling fick ett mandat till 👏
Munka Ljungby församling miste ett mandat.

Susanne Jönsson
Valansvarig för kyrkovalet
Socialdemokraterna i Ängelholm

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 3 weeks ago

Vi initierade ärendet för runt sex år sedan. Vi var för en etablering, vi är för jobben. Vi är också för miljön och klimatet. Att offra åkermark för exploatering är inte något vi kan göra lättvindigt och i takt med utvecklingen i vår kommun och samhället i övrigt har förutsättningarna förändrats. Då är det inte konstigare än att man säger nej.

Det är väldigt vanligt inom politiken att förslag initieras och efter en utredning så väljer man att backa eller ändra sitt förslag. Det är det som lägger grunden till en trovärdig politik, att kunna ta till sig nya fakta.

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 3 weeks ago

Socialdemokraterna lovar att riva upp beslutet om pytteleden. Processen bakom pytteleden kantas av väljarsvek och fulspel. Genom att ignorera demokratin, dels att strunta i folkomröstningen och sen att låtsas som att frågan var död under valrörelsen 2018 har Ängelholms medborgare förvägrats inflytande.

Det ska vi ändra på!

En röst på Socialdemokraterna blir en röst för att bevara pyttebron och dess grönområde.

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 3 weeks ago

Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson gästade medlemsmötet för Arbetarekommunen i Ängelholm och gav oss en dragning av statsbudgeten. På dagordningen fanns även information om valberedningens arbete, fyllnadsval till förvaltningsrätten och information från nämnder och styrelser. Nästa medlemsmöte är 18:e oktober där vi bland annat ska besluta om det kommunala handlingsprogrammet.

Socialdemokraterna i Ängelholm

3 months 4 weeks ago

Imorgon är sista dagen att att rösta i kyrkovalet. Välkommen till oss på stortorget i Ängelholm. Vi bjuder på kaffe, godis och samtal om vår kyrkopolitik.

Socialdemokraterna i Ängelholm

4 months 1 day ago

Valarbetet pågår in i det sista. Ringkampanj och utdelning av material på Kulltorp är några av de många aktiviteter vi har i spurten inför kyrkovalet 19/9.

Socialdemokraterna i Ängelholm

4 months 2 days ago

Socialdemokraterna säger nej till Klippanvägens förlängning. Vi kommer även sträva efter att skydda kronoskogen från exploatering genom att skapa ett naturreservat.

Socialdemokraterna i Ängelholm

4 months 3 days ago

Klimatet väntar inte Smältande glaciärer, skogsbränder, översvämningar, torka, enorma oväder eller tropiska stormar har präglat den senaste tidens nyheter. FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade nyligen en rapport som är resultatet av en omfattande kunskapssammanställning om de klimatförändringar vi idag upplever. Forskarna pekar på anledningarna till de extrema klimatförändringarna vi upplever. Den beskriver även omfattningen och hastigheten av de negativa konsekvenserna. Arbetet för att minska vårt klimatavtryck måste handla om hur vi ska förändra vårt sätt att bygga samhälle och det sätt vi lever våra liv. Det måste handla om hur och av vad vi bygger, hur transporter kan minimeras, hur vi hanterar skog och mark och hur vi ska förändra våra destruktiva konsumtionsmönster. Frågan om klimatet kräver därför politiskt beslutsfattande på alla nivåer, och här har kommunerna en särskild stor och viktigt roll. Givetvis kommer det innebära svåra målkonflikter och det kommer kräva tuffa strategiska prioriteringar. Idag ser vi ett stort problem att exempelvis offentliga upphandlingar görs med fokus på lägsta pris istället för att alltid ställa miljökrav och alldeles för ofta får grönområden i städer får ge vika för trafikleder. En förändring måste därför till där ett skifte i prioritering görs, ett skifte där miljön prioriteras över ekonomi och tillväxt.

Socialdemokraterna i Ängelholm

4 months 4 days ago

Susanne Jönsson och Jesper Eneroth fick denna insändare publicerad i min mening, NST (13/9) En kyrka för alla eller bara för vissa? Kyrkovalets förtidsröstning är nu i gång och det står viktiga värden på spel. Högerkonservativa krafter mobiliserar för att vrida klockan tillbaka. Din röst är avgörande för att principen om alla människors lika värde ska fortsätta leda Svenska kyrkan framåt. Kyrkovalet 2021 öppnade för förtidsröstning den 6 september och pågår fram till valdagen den 19 september. Alla som har fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta. Det är viktigt att just du som är medlem röstar. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, med över 5,7 miljoner medlemmar, så det spelar roll för hela samhället vad Svenska kyrkan säger och gör. För oss socialdemokrater är det självklart att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som möter alla människor med öppenhet och respekt. Det handlar om att kyrkan i all sin breda verksamhet, allt från gudstjänst och diakoni till skogsbruk och fastighetsförvaltning, står upp för rättvisa, hållbarhet och alla människors lika värde. När samhället och enskilda människor sätts under press av kriser eller förluster, så finns kyrkan där. För alla! Men det finns de som nu