Hem

Medlemsmöte/Extra Årsmöte 23 september 2019

Medlemsmöte/Extra Årsmöte Måndag 23 september, Folkets Hus Servering av fika från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. ·   Information kultur, fritid och idrott ·   Information om Pytteleden ·   Utvärdering av de nya mötestiderna ·   Valberedningen informerar ·   Fyllnadsval – styrelseledamot, facklig ledare och revisor Hjärtligt välkomna! S-gruppen i Nämnden för idrott, kultur…

Läs mer

Diskussionsklubben 18 september 2019

Hej! Höstens diskussionsklubb börjar igen efter sommaren. Vi träffas den 18 september kl. 14 – 16 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! Lars-Olle Tuvesson och Siri Jönsson PS! Vi syns under hösten, 16 oktober och 20 november. DS!

Läs mer

Torgmöte 14 september 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 14 september 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Torgmöte 7 september 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 7 september 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Mångfaldsparad 31 augusti 2019

Socialdemokraterna deltar på Mångfaldsparaden i Ängelholm 31 augusti. Samling kl 13. Avmarsch kl 13.30. Välkomna!

Läs mer

Torgmöte 31 augusti 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 31 augusti 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Torgmöte 24 augusti 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 24 augusti 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Interpellation till Robin Holmberg: Vad händer med Ängelholm som Fairtrade City? – Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

2019-08-18 Ängelholm en Fairtrade City I april 2010 diplomerades Ängelholms kommun som Fairtrade City. Ängelholm var därmed tredje kommunen i Skåne att få diplomeringen. Arbetet ledes av en styrgrupp som består av representanter från kommunen, butiker och föreningar. Styrgruppen har sedan 2010 genomfört en mängd informationskampanjer och utbildningar. Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:…

Läs mer

Interpellation till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander: Angående två tragiska händelser – Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

I två olika fall på kort tid har äldre som haft vård och omsorg från Ängelholms kommuns hemtjänst avlidit. Händelserna utreds internt enligt Lex Maria och Lex Sarah och det har då framkommit att det finns brister med kommunikationen inom huvuduppdrag Hälsa. Vi socialdemokrater är djupt bekymrade över detta! Trots att två tragiska händelser har…

Läs mer

Medlemsmöte måndag 19 augusti 2019, Folkets Hus 

Servering av fika kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. Familje- och utbildningsnämnden informerar och diskuterar aktuella frågor Vad har hänt under 2019 Valärende Hjärtligt välkomna! S-gruppen i Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för kvällens möte Mötesvärdar: Lars Carlsson och Lars Nyander

Läs mer
facebook Twitter Email