1:a maj i Ängelholm 2019

Då är det snart 1 maj igen och då ska vi naturligtvis ut och visa vad vi står för med plakat och fanor.

Program
11.00    Minnesstund vid Ernst Wigforss grav i Munka-Ljungby
11.30    Kaffe och smörgåsar på Folkets Hus
12.30    Samling inför avmarsch
13.00    Avmarsch till Hembygdsparken
13.30    Hembygdsparken, med tal, underhållning, facklig och politisk information, barnaktiviteter, S-kvinnors tombola, korv och dricka med mera.

EU-kandidat Heléne Fritzon kommer till Folkets Hus 24 april 2019 kl 17.00. (OBS! Ändrad tid!)

 

Du är viktig för oss i sossarna 

Ta med en kompis och ditt röda hjärta så träffas vi på Folkets Hus den 24 april klockan 17.00 (OBS! Ändrad tid!) så har ni möjlighet att träffa vår EU-kandidat Heléne Fritzon.

Har du frågor eller vill att någon möter upp när du kommer. Maila till angelholm@socialdemokraterna.se

Välkomna

Martin    Jessica   Susanne

Diskussionsklubb 17 april 2019 kl 14

Hej!

Då är det dags för diskussionsklubbens tredje möte för våren.

Vi kommer att diskutera om politiken i Sverige, Region Skåne och Ängelholm.

Vi ses den 17 april kl. 14.00 – 16.00 på Folkets Hus.
Vi fikar som vanligt.

Välkomna!

LarsOlle och Siri

Torgmöte 13 april 2019

Torgmöte i Ängelholm den 13 april 2019. Information om EU-valet. Eva-Lena, Ale, Klas, Jessica och Mikael bjöd på kaffe, saft och kaka

Därför säger vi nej till en utförsäljning

Publicerad i NST:s Min mening den 13 april 2019

En försäljning av Öresundskraft påverkar hela Nordvästra Skåne. Vi Socialdemokrater i Nordvästra Skåne är oroade över de moderatledda styret i Helsingborg planer på att sälja Öresundskraft.

Vi ska äga vår infrastruktur. I tider när energiförsörjningen blir allt viktigare måste vi självklart äga våra kraftnät för el, gas, fjärrvärme och det digitala stadsnätet. Vi är ett flertal kommuner i Nordvästra Skåne som under lång tid har utvecklat ett samarbete med det kommunalägda Öresundskraft. Vi är idag oroade för hur en försäljning av Öresundskraft drabbar våra kommuner och våra medborgare.

Det är inte bara det självklara att vi ska äga vår infrastruktur som oroar. Erfarenheter från tidigare privatiseringar visar med all tydlighet att priserna blir högre. En ny ägare till Öresundskraft känner givetvis inte samma ansvar för invånarna i våra kommuner utan naturligtvis kan vi förvänta oss högre priser på el, fjärrvärme och stadsnätet.

Öresundskraft har genom åren varit ett viktigt nav i klimatarbetet och då inte bara i Helsingborg utan det klimatarbetet har en positiv påverkan för samtliga kommuner i Nordvästra Skåne. Klimat och miljöaspekten är ett av det mest angelägna argumenten för att inte sälja Öresundskraft.

Öresundskraft är och har varit drivande i stadens miljöarbete och öppnar vi upp för en försäljning vet vi inte längre hur det blir med den påbörjade utbyggnaden av solceller och annan kvalitativ energiutvinning. Vi säger därför nej till en utförsäljning av Öresundskraft.

Vi beklagar att det moderatledda styret i Helsingborg är beredda att ta detta beslut som får en påverkan för alla kommuner och dess invånare i familjen Helsingborg.

Socialdemokrater inom Familjen Helsingborg

Anders Månsson (S) Bjuv

Ingela Stefansson (S) Båstad

Fatmir Azemi (S) Landskrona

Jan Björklund (S) Helsingborg

Jan Zielinski (S) Svalöv

Johan Pettersson (S) Klippan

Lars Nyander (S) Ängelholm

Lennart Nilsson (S) Höganäs

Ronny Sandberg (S) Åstorp

Ronny Nilsson (S) Perstorp

Tomas Bjertner (S) Örkelljunga

Reservation – Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022

Reservation

Kommunfullmäktige 2019-03-25, ärende 33, Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022

Vi socialdemokrater reserverar oss mot alliansens och miljöpartiets framtidsförklaring.
Till stora delar kan nog samtliga partier ställa sig bakom den framlagda framtidsförklaringen då den på ett generellt beskriver att vi ska utveckla kommunen ansvarsfullt, få fler att komma hit till vår kommun och stanna samt ha en stabil ekonomi. De flesta är nog även överens om att vi som kommun måste satsa på våra barn och ungdomar och ge dem en trygg skolgång samtidigt som vi ska arbeta för att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas.
Det vi socialdemokrater vänder oss emot är resonemanget kring ökad valfrihet och att kommunen ska ta proaktiva kontakter med friskolor för öka deras etableringsgrad i vår kommun. Fler valmöjligheter är på inget sätt någon garanti för varken hög kvalitet för brukarna eller ekonomisk och hållbar utveckling för vår kommun. Fler valmöjligheter kan tenderara till att färre antal brukare finns på flera enheter vilket resulterar i det rakt motsatta som framgår i förslaget till framtidsförklaring. Samma resonemang bör tillämpas gällande den borgerliga ivern att privatisera inom skolan. Att motivera denna manöver genom att säga att kommunen varken har kompetensen eller ekonomin att tillgodose det framtida behovet av skolor är anmärkningsvärt. Vi har ett eget kommunalt bostadsbolag som hanterat framtagandet av den nu klara nya Nyhemsskolan samt det pågående bygget av Villanskolan, så visst finns kompetensen. Beträffande ekonomin så är det politiken som gör ekonomiska prioriteringar, alltså går det inte att tolka på annat sätt än att alliansen och miljöpartiet väljer att inte prioritera kommunala skolor.
Samtidigt är det svårt att bortse från att kommunen vid mer än ett tillfälle fått gå in och ta över elevers utbildningar efter deras skolor gått i konkurs.
Vi socialdemokrater vill att de resurser som medborgarna betalar för sina välfärdstjänster ska stanna i kommunen och arbeta för att ytterligare förbättra för både elever, brukare och personal.

För Socialdemokraterna, Ängelholm.
Lars Nyander (S)

Årets första maj-märke har vi till försäljning!

Årets märke pryds av en tre-ordare, nämligen ”Trygghet Demokrati Sammanhållning”. Parollen binder samman vår aktuella politiska agenda (Ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige) med klassisk socialdemokratisk ideologi. Den fungerar dessutom väl ihop med våra viktigaste budskap kring EU-valet i vår.

Försäljningspriset är 40 kronor per märke.

Välkommen till S-kvinnors medlemsmöte den 4 april 2019!

Vi träffas som vanligt på Folkets Hus kl 19.00.

Susanne Jönsson och BrittMarie Hansson informerar om vad som händer med Ängelholms sjukhus, Hälsostaden och den nya sjukhusstyrelsens uppgifter.
Det blir en intressant och informativ kväll!

På dagordningen står också nomineringar inför S-kvinnors förbundskongress som äger rum i Malmö den 16-18 augusti.

Vi bjuder på fika!

Känner du någon som ännu inte är medlem i S-kvinnor så ta med henne!

Varmt välkommen önskar

Styrelsen