Svar på insändare från (MP) den 24/2 samt från Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom (L), Linda Persson (KD) samt Karl-Otto Rosenqvist (MP) den 25/2.

Publicerad i NST:s Min mening den 2 mars. Den huvudsakliga anledning till varför Socialdemokraterna är emot pytteleden är för att vi vill värna en grön innerstad. Vi vill hålla nere bullenivåerna, ha en närhet till grönområden för de som bor i centrum och vi vill bibehålla den vackra miljö som ger Ängelholm attraktionskraft. Det finns

God Jul och Gott Nytt År!

Hej medlem! Det är snart dags för julledighet och att ladda batterierna innan vi kör igång med medlemsmöte igen måndagen den 20 januari. På hemsidan finns nu vårt kommande program för 2020 upplagt. http://www.akangelholm.se/medlemskalender/ Expeditionen kommer att hålla stängt till tisdagen 7 januari kl. 8.00. Vi önskar er alla en riktigt god jul, ett fint avslut

Julmarknad 1 december 2019

Hej alla medlemmar! Söndagen den 1 december är det julskyltning och då kommer Arbetarekommunen och LO som vanligt att vara där med vårt röda tält. Vi är där mellan 13.00 och 19.00. Kom dit och få lite varm glögg och en trevlig pratstund. Välkomna!

Arenastaden och idrottsplatsen – Interpellation vid kommunfullmäktige 25 november 2019

Interpellation till Robin Holmberg Arenastaden och idrottsplatsen Frågan om ett samlat idrottsområde, Arenastaden, togs upp i HD den 20 maj i år. Kommunledningen ställde sig positiva till detta och det antyddes att arbetet redan nästa år kunde påbörjas. En avsiktsförklaring hade förberetts och beslut i frågan togs den 27 maj. Vi Socialdemokrater lämnade in en

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 25 november Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-11-25.html

Medlemsmöte 18 november 2019

Socialdemokraterna i Ängelholm Medlemsmöte måndag 18 november, Folkets Hus Servering av fika från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. • Kommunrevisionen informerar • Information om Kronoskogen • Aktuella politiska frågor Hjärtligt välkomna! Kommunrevisionen ansvarar för kvällens möte Mötesvärd: Bengt Sävström och Klas Lundh