Inspirationsdag 20 oktober 2018

Till alla förtroendevalda och medlemmar
Vår Inspirationsdag äger rum lördagen den 20 oktober kl 9-12 på Folkets Hus.
Under dagen kommer vi gå genom följande:
– Utvärdering av valet.
– Hur arbetar vi i opposition?
– Vårt egna förändringsarbete/interna arbete.
Anmälan görs till angelholm@socialdemokraterna.se senast torsdagen den 18 oktober
Vid eventuellt specialmat/allergier meddela det också i din anmälan.

Omöjligt att få en budget i balans i år

Insändare publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 24 september 2018

Svar på insändare av Sven-Ingvar Borgquist (M) med rubriken ”S borde ha protesterat”, införd den 13 september.

Du påstår, mot bättre vetande, att S har varit tvungna att ”tulla på pengar till skolan”.

Du som själv sitter i välfärdsnämnden har som alla vi andra vid varje nämndmöte fått en öppen och transparent genomgång av ekonomin där varje verksamhet för sig redovisats. Skolpengen, som baseras på resursfördelningssystemet, har helt och hållet lagts ut som ekonomisk resurs till varje rektorsområde. Dessa medel går fullt ut till skolorna.

Så till LSS. Undertecknade har ingen annan uppfattning än din när det gäller vår ekonomi inom LSS.

Det är omöjligt att få en budget i balans inom verksamhetsåret. Samtal och påpekande angående detta har ägt rum inom vårt parti.

Vem som ska prata med vilken statsminister framöver återstår att se.

BrittMarie Hansson (S)
Ordförande välfärdsnämnden

Lars Carlsson (S)
Ledamot välfärdsnämnden

Kommunfullmäktige den 24 september 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 24 september 2018 kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2018-09-24-se-livesandningen-fran-kommunfullmaktiges-mote-den-24-september.html

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Slutgiltigt valresultat för kommunfullmäktige i Ängelholms kommun

Mandatfördelning, valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige efter valet 2018. Läs mer på Valmyndigheten:
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/92/valda.html

Personröster för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna vid valet till kommunfullmäktige i Ängelholms kommun. Läs mer på Valmyndigheten: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/12/92/personroster.html#idS

Hur fungerar det med personröster i kommunfullmäktige?
Valmyndigheten skriver: ”För att kunna bli invald på personröster i kommunfullmäktige måste en kandidat ha fått så många personröster som motsvarar minst 5 procent av partiets röster i valkretsen. Dessutom måste kandidaten ha fått minst 50 personröster.”
Läs mer på Valmyndighetens hemsida: https://www.val.se/svenska-valsystemet/rostrakning-och-valresultat/mandatfordelning.html

Dagordning extra årsmöte 17 september 2018

Ängelholms Arbetarekommuns extra årsmöte 2018 09 17

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer
  a. Ordförande
  b. Sekreterare
  c. Två justerare
  d. Två rösträknare
 5. Val
  a. Ordförande till nästa ordinarie årsmöte
  b. Fyllnadsval av en styrelseledamot till nästa ordinarie årsmöte
 6. Övrigt
 7. Avslutning

Medlemsmöte 17 september 2018 – Munka Ljungby-Hjärnarps S-förening

Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska Förening
Inbjudan till medlemsmöte
Måndagen den 17 september kl 17.00-18.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem. OBS tiden!
– Nomineringar till kommunala uppdrag
Vi bjuder på kaffe med tilltugg
Alla hälsas varmt välkomna!