Våra gröna politik

Ängelholms kommun uppvisar brister när det kommer till hållbar politik för att nå klimatmålen.

Under blågröna styret har kommunen gått emot folkomröstningen från 2011, en folkomröstning som krävdes av nästan 5000 medborgare, och valde istället att bygga en trafikled rakt genom Ängelholms gröna oas. Förlängningen kommer öka biltrafiken genom staden, öka bullret i hembygdsparken och försämra miljön i stadskärnan.

Dessutom har det blågröna majoriteten valt att köpa in en flygplats. Det är ett köp som av alla instanser har räknats som ekonomiskt ofördelaktigt och det är inte förenligt med klimatmålen.

Socialdemokraternas gröna oppositionspolitik

  • Vi säger nej till Klippanvägens förlängning 
  • Kommunen ska inte äga en flygplats
  • Vi vill ta bort bygglovsavgiften för solceller
  • Vi vill ha 100 % gröna upphandlingar
  • Vi vill upprätta minst ett naturreservat eller en våtmark per år
  • Inrätta idécenter för hållbar innovation