Diskussionsklubben 20 november 2019

Höstens sista diskussionsklubb. Vi träffas den 20 november kl. 14 – 16 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! Lars-Olle Tuvesson och Siri Jönsson

Läs mer

Medlemsmöte 18 november 2019

Socialdemokraterna i Ängelholm Medlemsmöte måndag 18 november, Folkets Hus Servering av fika från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. • Kommunrevisionen informerar • Information om Kronoskogen • Aktuella politiska frågor Hjärtligt välkomna! Kommunrevisionen ansvarar för kvällens möte Mötesvärd: Bengt Sävström och Klas Lundh

Läs mer

Välfärd på riktigt – Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2020 samt planåren 2021 samt 2022

Läs mer om vår budget: Välfärd på riktigt, 2020 (Ängelholm) Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget (tkr): Investeringsbudget 2020

Läs mer

Motion om infrastruktur för laddstolpar till elbilar

Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm den 28 oktober 2019 Infrastruktur för laddstolpar till elbilar I Ängelholm finns endast ett tjugotal officiella laddstolpar, vilka i huvudsak finns i Ängelholm. Idag är detta inte tillräckligt för att täcka elbilisternas behov. Då antalet elbilar och laddhybrider ökar behövs det fler laddstolpar och då inte bara i Ängelholm utan…

Läs mer
facebook Twitter Email