Val vid kommunfullmäktige 10 december 2018

Familje- och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Lars Carlsson, 2:e vice ordförande
Anne Viljevik
Sofia Gunnarsson
Ale Holm

Ersättare:
Eva-Lena Lindell
Johnny Nguyen

Nämnden för omsorg och stöd
Ledamöter:
Pia Radil, 2:e vice ordförande
Mikael von Krassow
Yvonne Mollet Bengtsson
Martin Sjösten

Ersättare:
Barbro Widell
Klas Lundh
Eva-Lena Lindell

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter:
Magnus Jonsson, 2:e vice ordförande
BrittMarie Hansson
Tommy Jönsson

Ersättare:
Jennie Fredriksson
Gert Nilsson
Roy Ekstrand

Nämnden för kultur-, idrott- och fritid
Ledamöter:
Susanne Jönsson, 2:e vice ordförande
Karin Bergström
Kjell-Arne Nilsson

Ersättare:
Kitty Olofsson
Anton Nyroos

Miljö- och tillståndsnämnden
Ledamöter:
Torgny Handreck, 2:e vice ordförande
Jessica Klingvall

Ersättare:
Sven Dahlberg
Sarah Svensson

Valnämnden
Ledamöter:
Lars-Olle Tuvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Susanne Jönsson

Överförmyndarnämnden
Ledamot: 
Egon Yngvesson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Eva Thell Svarén

Kommunrevisionen
Ledamot:
Birgitta Johansson, ordförande

Fast beredning nummer 1
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Fast beredning nummer 2
Ledamot:
Mikael von Krassow, 2:e vice ordförande

Ängelholmshem
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Ängelholmslokaler
Ledamot:
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande

Ersättare:
Emma Yngvesson

Lekmannarevisor till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
Ordinarie:
Birgitta Johansson

Nämndemän i Helsingborgs tingsrätt
Lars Carlsson
Åsa Larsson
Eva-Lena Lindell
Karin Bergström
Barbro Widell

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ledamot:
Lars Nyander

Ersättare:
Åsa Larsson

Revisor:
Birgitta Johansson

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ombud:
Åsa Larsson

Ersättare:
Lars Nyander

Kommunförbundet Medelpunkten
Ersättare:
Pia Radil

Begravningsombud för de som inte tillhör svenska kyrkan
BrittMarie Hansson

Jöns Hansson i Heagård stiftelse Lekmannarevisor
Tommy Lindh

Bjäre Kraft ek förening
Ledamot:

Egon Yngvesson

Personlig ersättare:
Åsa Larsson

Ängelholms hembygdsförening
Ledamot:
Susanne Jönsson

Ängelholms civilförsvar
Ersättare:
Tommy Jönsson

Borgerliga vigselförrättare
Lars Carlsson
Anne Viljevik

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Dagens sammanträde i kommunfullmäktige den 10 december 2018, det sista för året, börjar redan kl. 16.00 och då kommer man besluta om nya nämnder och dess ledamöter.

Se kommunfullmäktige via webb-TV: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-10-december.html

Medlemsmöte 29 november 2018 – Munka Ljungby och Hjärnarps s-förening

Inbjudan till medlemsmöte

Torsdagen den 29 november kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem

  • Motioner till distriktskongressen
  • Val av ombud till distriktskongressen
  • Allmän politisk diskussion
  • Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Alla hälsas varmt välkomna!

Nomineringar till AK årsmöte 18 mars 2019

Följande uppdrag kan man nominera till: styrelseledamöter, revisorer, valberedning, olika utskott och ombud. Mer information kan erhållas från AK kansli, angelholm@socialdemokraterna.se eller 0431-106 08.

Nomineringar till AK årsmöte den 18 mars 2019 skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2019 på adress enligt nedan:

Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm

E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Nomineringar till distriktskongressen 6 april 2019

Nomineringar av ombud till distriktskongressen den 6 april 2019 samt distriktsstyrelse, revisorer och valberedning för Socialdemokraterna i Skåne.

Nomineringar skall vara inlämnat senast den 3 december 2018, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev:Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm.

Krönika i NST om det blågröna styret

”Det här var mandatperioden när det utlovades ordning och reda i Ängelholm. Förtroendet för politiken och politikerna skulle återupprättas.
Redan några veckor efter valet gjorde den nya blågröna majoriteten en rejäl rivstart. Som slutade med en krasch rakt in i kaklet. ” skriver NST den 17 november 2018.

Läs mer i NST – (Premium – för dig som prenumererar):
https://www.hd.se/2018-11-17/det-blagrona-styret-i-angelholm-rivstartade-med-en-krasch?fbclid=IwAR2gQmJJh-gRGh05m1lmFyQjnNW9KefJrVEsKQA2ZDRHetQz5z_YSDf447k