Moderaternas hyckleri och pajasfasoner

Publicerad i NST:s Min mening den 8 mars 2018.

Oppositionsrådet Robin Holmberg (M) ondgör sig över att Stig Andersson inte avgår som kommunalråd.
”Jag skäms över att som politiker förknippas med Stig Andersson och hans pajasfasoner”, skriver han på sin Facebooksida.
Som vanligt försöker Robin Holmberg frambringa M:s och alliansens skarpa moraliska kompass och deras vilja att vara rättvisa och ärliga.

Det som han missar att återge är att fullmäktige för knappt två månader sedan hanterade den av alliansen väckta frågan om majoritetsväxling i nämnder och styrelser.
Frågan lyftes med motiveringar som att det skulle vara ordning och reda i politiken, att det är moraliskt oförsvarbart att sitta kvar på sina mandat om man lämnar sitt parti.
Alliansen med M i spetsen gick ”all in” för att vinna denna avgörande fråga. De ansträngde sig så till den milda grad att det till slut visar sig att alliansen, för att komma upp i 26 mandat, öppnat upp för inte mindre än fyra vildar, varav Stig Andersson var det slutgiltiga mandatet.
Alliansen med M i spetsen tog tacksamt emot Stig Andersson och välkomnade honom med öppna armar.
Men sen blev det inte riktigt som man tänkt sig. Stig Andersson drog i sista stund tillbaka sitt stöd för alliansen, med resultatet att deras försök att överta makten misslyckades.
Det blir därför snarast likt hyckleri när Robin Holmberg nu går ut och ondgör sig över den uppkomna situationen.

Viktigt att komma ihåg är också att detta inte är en engångsföreteelse. Alliansen har tidigare under mandatperioden välkomnat en politisk vilde som sitter på ett S-mandat i fullmäktige. Men det verkade inte heller den gången vara något som störde deras vision om ordning och reda eller strida mot deras moraliska kompass.
Det om något borde vara pajasfasoner.
S har inte och kommer inte tillåta att en politiker som vill gå över till oss ”kidnappar” ett annat partis mandat och därmed fullständigt struntar i vad medborgarna röstat på.

Lars Nyander (S)
Christer Hansson (S)

Kommunfullmäktige 26 februari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 26 februari kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Socialdemokraterna i Ängelholms kommunfullmäktigelista antagen vid medlemsmötet den 19 februari 2018

 1. Lars Nyander, Munka-Ljungby
 2. Åsa Larsson, Villan
 3. Christer Hansson, Tåstarp
 4. Emma Yngvesson, Vejbystrand
 5. Mikael von Krassow, Gånarp
 6. Pia Radil, Epadalen
 7. Magnus Jonsson, Munka-Ljungby
 8. Susanne Jönsson, Höja
 9. Lars Carlsson, Haradal
 10. BrittMarie Hansson, Centrum
 11. Arne Jönsson, Skepparkroken
 12. Karin Bergström, Skälderviken
 13. LarsOlle Tuvesson, Villan
 14. Fanny Krumlinde Handreck, Nyhem
 15. Ale Holm, Ängavången
 16. Anne Viljevik, Munka Ljungby
 17. Tommy Jönsson, Höja,
 18. Birgitta Johansson, Sockerbruket
 19. Kjell-Arne Nilsson, Lerbäckshult
 20. Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby
 21. Roy Ekstrand, Centrum
 22. Amanda Svensson, Sockerbruket
 23. Klas Lundh, Bäckadal
 24. Aylin Caglipamak, Kungsgården
 25. Ahmed Zaid Alsahawabh, Villan
 26. Sofia Gunnarsson, Vejbystrand
 27. Johnny Nguen, Haradal
 28. Murvet Rama, Munka-Ljungby
 29. Sven Dahlberg, Strövelstorp
 30. Kitty Olofsson, Össjö
 31. Bengt Bengtson, Ängavången
 32. Gun Tillgren, Ängavången
 33. Anton Nyroos, Nya torg
 34. Jessica Klingvall, Munka-Ljungby
 35. Christian Hedman, Ryet
 36. Albana Veseli, Villan
 37. Sten Carlsson, Sockerbruket
 38. Yvonne Mollet-Bengtsson
 39. Gert Nilsson, Haradal
 40. Susanne Brodin Ahlberg, Gånarp
 41. Björn Owenmark, Villan
 42. Eva Bergström, Skälderviken
 43. Jan Strand, Össjö
 44. Gun-Inger Sjögren, Sockerbruket
 45. Atilio Mata Umanzor, Villan
 46. Eva Larsson, Munka-Ljungby
 47. Stig Svensson, Munka-Ljungby
 48. Madelene Thuse, Munka-Ljungby
 49. Dennis Andersson, Ljungabolet
 50. Malin Pamp, Munka-Ljungby
 51. Olle Engdahl, Vejbystrand

Medlemsmöte Måndag 19 februari 2018 – Socialdemokraterna

Medlemsmöte Måndag 19 februari kl 19.00 på Folkets Hus

 • Beredningen för Samhällsutveckling informerar om förslaget till slutrapport ”Infrastruktur för framtidens transportslag”
 • KHP-gruppen informerar om sitt arbete med Kommunala HandlingsProgrammet (KHP)
 • Aktuella politiska frågor

Alla hälsas välkomna!

Vikarien om veckan som varit – vecka 4 2018

Sveriges bästa kommunala kundservice finns i Ängelholm! Tack vare alla som arbetar med att ge rätta och snabba svar och ett gott bemötande.

Hur styr man en kommun? Mycket är redan bestämt av lagar från riksdagen och regler från centrala myndigheter. Vi styr genom att anta planer och policys där vi anger VAD som ska göras. HUR det ska göras har vi lämnat till kommunens anställda som ofta har universitetsutbildning inom sina ämnesområden. Vi som är förtroendevalda ska inte styra på detaljnivå (HUR-nivå) utan hålla oss till strategisk nivå med VAD som ska göras frågor.

Åsa

Kommunfullmäktige 29 januari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 29 januari kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se