Aktuellt

Vi säger också nej till en utförsäljning av Öresundskraft i Helsingborg.

Insändare på NST:s Min mening den 19 augusti 2019 De flesta av oss ängelholmare har under en tid kunnat följa en strid ström av artiklar och insändare gällande det i Helsingborg moderatledda styrets ambition att sälja det kommunala energibolaget Öresundskraft . Frågan engagerar många av helsingborgarna just för att det påverkar de flesta av dem,…

Läs mer

Medlemsmöte måndag 19 augusti 2019, Folkets Hus 

Servering av fika kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. Familje- och utbildningsnämnden informerar och diskuterar aktuella frågor Vad har hänt under 2019 Valärende Hjärtligt välkomna! S-gruppen i Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för kvällens möte Mötesvärdar: Lars Carlsson och Lars Nyander

Läs mer

Inställt torgmöte 17 augusti 2019

Inställt torgmöte 17 augusti på grund av regn. Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 24 augusti 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Äldre ska vara trygga i Ängelholms kommuns omsorg

Insändare publicerad i NST:s Min mening den 24  juli 2019. Ledande företrädare för Ängelholms socialdemokrater vill se handling efter flera allvarliga incidenter i kommunens äldreomsorg. I två olika fall på kort tid har äldre som haft vård och omsorg från Ängelholms kommuns hemtjänst avlidit. Händelserna utreds nu internt enligt Lex Maria och Lex Sara och…

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019

Ärende 17, Ordförandeförslag Vi Socialdemokrater anser att röjning av denna markbiten ska falla under skötselplanen. Därav skulle röjning ingå i nästa års budget till skötselplan om det finns utrymme där till. Att godta liggande ordförandeförslag kan ha ekonomiska följder då kommunen har flertal liknade markbitar som grannar om de kommer med liknande önskemål. Magnus Jonsson…

Läs mer

Interpellation angående långa väntetider till demensboenden – Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Interpellation till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander                                                                                                                        Angående långa väntetider till demensboenden Idag är det i snitt fyra månaders väntetid att få en plats på demensboenden i Ängelholms kommun. Kommunerna har skyldighet att ordna en plats så snabbt som möjligt, inom tre månader. Om den tiden har överskridit ska det…

Läs mer

Vid medlemsmötet 17 juni 2019 tar Christine Larsson emot Tage Erlanders hedersmedalj

Christine Larsson tar emot Tage Erlanders hedersmedalj på kvällens Arbetarekommuns medlemsmöte. Hon började sitt första förtroendeuppdrag 1963. Grattis Christine! Detta är du värd!  

Läs mer

Skatten höjdes, men pengarna försvann.

När alliansen tar makten i september 2018 höjs skatten med omedelbar verkan som en konsekvens av en ”plötslig insikt om att pengarna inte räcker”. Denna insikt menar man på beror på att man inte haft önskad insyn eller koll på det ekonomiska läget. Alliansens gör en skattehöjning som ska gå till att ge den mest…

Läs mer

En plan för planerna kräver samarbete i politiken

Insändare i NST:s Min mening den 24 maj 2019 Sorgebarnet vad gäller idrottsarenor i kommunen är utan tvekan Ängelholms idrottsplats. 2002 tog ÄFF steget upp i Superettan, utan tillgång till godkänd läktare med omklädningsrum. Vid comebacken i Superettan 2008 invigdes en sådan. Samma år tog Svenska fotbollförbundet beslut om nya arenakrav för svensk elitfotboll. Berörda…

Läs mer
facebook Twitter Email