Arenastaden och idrottsplatsen – Interpellation vid kommunfullmäktige 25 november 2019

Interpellation till Robin Holmberg

Arenastaden och idrottsplatsen

Frågan om ett samlat idrottsområde, Arenastaden, togs upp i HD den 20 maj i år. Kommunledningen ställde sig positiva till detta och det antyddes att arbetet redan nästa år kunde påbörjas.

En avsiktsförklaring hade förberetts och beslut i frågan togs den 27 maj. Vi Socialdemokrater lämnade in en protokollsanteckning, där vi önskade att arbetet med Arenastaden skulle ske öppet och parlamentariskt. Våra önskemål har helt nonchalerats och vi är idag helt ovetande om processens status i nuläget. Redan hösten 2010 gjordes arenautredning, som kom fram till att Ängelholms ldrottsplats antingen måste flyttas eller anpassas. Sedan dess har inte mycket hänt. På nio år har två avsiktsförklaringar (2016 o 2019) avgetts men sedan har locket lagts på.

Ett hinder, som vi ser det, är att inget beslut har fattats kring en flytt av nuvarande idrottsplats.

Ett stort bekymmer för ÄFF är att de gamla omklädningsrummen på ldrottsplatsen är helt nedgångna och kräver omedelbara åtgärder innan det blir ett arbetsmiljöproblem.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

1. Var tog utredningsrapporten från 2010 vägen?

2. Har frågan helt tagits bort från dagordningen?

3. Om nej, var i processen befinner sig frågan om ett Arenaområde nu?

4. När kommer beslut att tas om flçt av idrottsplatsen?

5. Kommer de gamla omklädningsrummen att renoveras?

Ängelholm 2019-11-16

Lars Carlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *