Styrelsen

 • Åsa Larsson, Ordförande
 • Lars Nyander, Vice Ordförande
 • Torgny Handreck, Kassör
 • Karin Bergström, Sekreterare
 • Pia Radil, Vice Sekreterare
 • Emma Yngvesson, Studieorganisatör
 • Martin Sjösten, Facklig ledare
 • Lars Carlsson, Ledamot
 • Magnus Jonsson, Ledamot
 • Eva Larsson, Ledamot
 • Klas Lundh, Ledamot
facebook Twitter Email