Välfärd på riktigt – Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2020 samt planåren 2021 samt 2022

Läs mer om vår budget: Välfärd på riktigt, 2020 (Ängelholm)

Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget (tkr): Investeringsbudget 2020

facebook Twitter Email