Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2019

Ärende 17, Ordförandeförslag Vi Socialdemokrater anser att röjning av denna markbiten ska falla under skötselplanen. Därav skulle röjning ingå i nästa års budget till skötselplan om det finns utrymme där till. Att godta liggande ordförandeförslag kan ha ekonomiska följder då kommunen har flertal liknade markbitar som grannar om de kommer med liknande önskemål. Magnus Jonsson…

Läs mer

Glad Midsommar önskar Socialdemokraterna i Ängelholm

Läs mer

Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 juni Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2019-06-24-se-kommunfullmaktiges-sammantrade-ikvall-via-webbtv.html

Läs mer

Interpellation angående långa väntetider till demensboenden – Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Interpellation till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander                                                                                                                        Angående långa väntetider till demensboenden Idag är det i snitt fyra månaders väntetid att få en plats på demensboenden i Ängelholms kommun. Kommunerna har skyldighet att ordna en plats så snabbt som möjligt, inom tre månader. Om den tiden har överskridit ska det…

Läs mer

Vid medlemsmötet 17 juni 2019 tar Christine Larsson emot Tage Erlanders hedersmedalj

Christine Larsson tar emot Tage Erlanders hedersmedalj på kvällens Arbetarekommuns medlemsmöte. Hon började sitt första förtroendeuppdrag 1963. Grattis Christine! Detta är du värd!  

Läs mer

Medlemsmöte 17 juni 2019

Servering av kaffe, korv och glass från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. Plats: Folkets Hus. • Vattenförsörjning Ängelholms kommun Hjärtligt välkomna! S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kvällens möte Mötesvärd: Magnus Jonsson

Läs mer

Torgmöte 15 juni 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 15 juni 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Torgmöte 8 juni 2019

Socialdemokraterna är på Stortorget lördagen den 8 juni 2019, med start kl 10. Välkomna!

Läs mer

Skatten höjdes, men pengarna försvann.

När alliansen tar makten i september 2018 höjs skatten med omedelbar verkan som en konsekvens av en ”plötslig insikt om att pengarna inte räcker”. Denna insikt menar man på beror på att man inte haft önskad insyn eller koll på det ekonomiska läget. Alliansens gör en skattehöjning som ska gå till att ge den mest…

Läs mer
facebook Twitter Email