Interpellation angående långa väntetider till demensboenden – Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Interpellation till ordförande i Nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander                                                                                                                       

Angående långa väntetider till demensboenden

Idag är det i snitt fyra månaders väntetid att få en plats på demensboenden i Ängelholms kommun.
Kommunerna har skyldighet att ordna en plats så snabbt som möjligt, inom tre månader. Om den tiden har överskridit ska det rapporteras till IVO
(Inspektionen för vård och omsorg). För långa väntetider kan ge vite för kommunen. Ängelholms kommun har 165 demensplatser och 29 står i kö för att få en demensplats.

För långa väntetider ger oro hos den som söker plats och dennes anhöriga.
NST uppmärksammades detta i en artikel den 2 juni 2019, om en 96-årig kvinna som har redan fått väntat i tre månader, utan att ha fått ett besked när en demensplats kan erbjudas. De anhöriga är mycket bekymrade och oroliga.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

1. Varför har väntetiden ökat till fyra månader?
2. När kan väntetiden minskas ned till tre månader eller lägre?
3. Riskerar vi betala vite till IVO?

Ängelholm den 17 juni 2019

Mikael von Krassow

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *