Protokollsanteckning – Kommunstyrelsen 2019-06-12, ärende18: avsluta planuppdrag för detaljplan för Lundvivan 1 Centrum, Munga Ljungby

Planuppdraget avslutas med motiveringen att man vill kunna ge ett nytt planuppdrag där ljudnivåerna utomhus tillåts vara högre på grund av ny lagstiftning.

Vi människor reagerar på buller genom att kroppens automatiska stressystem går i gång som ger t ex högt blodtryck och ökade nivåer av stresshormon. Ur folkhälsosynpunkt är det inte lämpligt med en höjning av nivån från 55dB till 60dB i utomhusmiljön.

Kommunstyrelsen behandlade tidigare i år en motion från Liberalerna om att mäta och minska ljudnivåerna vid nybyggnation i samband med bygglov. Motionen kunde inte bifallas p.g.a. gällande bestämmelser i plan och bygglagen. Om kommunen vill ställa krav på god ljudmiljö utomhus så är det i skedet med detaljplanen dessa möjligheter finns.

Vi socialdemokrater tycker det är trist att vi inte tar vårt ansvar i folkhälsofrågan om buller genom att använda de möjligheter som de äldre bestämmelserna ger. 

För socialdemokratiska gruppen

Åsa Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *