Kommunfullmäktige 24 juni 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 juni Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/nyheter/2019-06-24-se-kommunfullmaktiges-sammantrade-ikvall-via-webbtv.html

facebook Twitter Email