Kära S-kvinnor!

Styrelsen vill tacka för ert engagemang under året!

Dessvärre tvingas vi ställa in julmötet den 14 december 2017. Många av oss är engagerade i kyrkopolitiken och det har tillkommit en del extra möten med anledning av kyrkovalet. Detta gör att många inte har möjlighet att komma.

Vi tycker att detta är jättetråkigt med tanke på att vi under många år haft någon form av julavslutning. Vi återkommer snart med information om kommande möten och hoppas på förståelse för den uppkomna situationen.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 27 november kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Kommunfullmäktige den 20 november 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 20 november kl 16.00. På dagordningen: Budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

SVAR DIREKT

Publicerad i NST den 16 november 2017

SVAR DIREKT

Välfärdsnämnden är inte förd bakom ljuset. Vi har ett nära och gott samarbete mellan nämnd och verksamhet.

Välfärdsnämnden ska delges beslut på delegation vid nästkommande möte. Om detta brustit vid något tillfälle ska detta givetvis rättas till.

Det finns flera lager av säkerhet för att trygga den enskilda individens rättssäkerhet, men även för att nämnden ska få kännedom om vad som sker i verksamheten.

Vi är medvetna om att det kan förekomma långa handläggningstider och verksamheten arbetar hela tiden för att förbättra våra rutiner. Detta gäller även rutiner för flöden gällande dokumentation.

Vi värnar om våra medborgare och har transparens i vår verksamhet.

BrittMarie Hansson (S)

Ordförande välfärdsnämnden

Barbara Baron

Chef individ- och familjeomsorgen

Socialdemokraterna tycker att det är ett olyckligt beslut

– Har man tillsatt en styrgrupp som ska utreda frågan ska man i demokratisk ordning vänta på vad den har kommit fram till innan man fattar beslut. Det återstår endast två månader tills de ska göra det. Och har de inte kommit fram till något förslag får vi ta ställning till det då, säger Christer Hansson (S), i NST den 15 november 2017.

Läs mer:
https://www.hd.se/2017-11-15/parkskolan-ska-saljas-overraskande-beslut-i-kommunstyrelsen?utm_source=fb&utm_term=95f59d80-e441-440b-83ae-9b72f8b8d74b&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

Vi arbetar vidare i beredningen

Insändare publicerad på Min mening i NST den 7 november 2017

Vi arbetar vidare i beredningen

Det är ett totalt fiasko och haveri för politiken i Ängelholm, skrev Eva Kullenberg (L) i en insändare i NST tidigare i år.

”Att biblioteket har varit i dåligt skick har de som hade makten 2006-2014 – dåvarande Alliansen, inklusive jag själv – vetat. … Och nu står vi med facit. Det regnar in. … Panikrenoveringar är aldrig bra, det blir bara ett dyrt elände.”

Nu återkommer temat i en ny insändare från Allians för Ängelholm. Tyvärr utan den självkritik som Eva Kullenberg gav uttryck för. Istället väljer de att anklaga Socialdemokraterna för problemen. Det är väl inte okänt för Alliansen att en blocköverskridande grupp arbetar med frågan.

”Vad händer då i Ängelholm? Inte mycket, tyvärr. För tre år sedan fanns planer på ett Kulturstråk”, skriver Alliansföreträdarna.

Eva Kullenberg skrev följande: ”Diskussion om renovering och kulturspråk fördes i Alliansen, men kom inte längre.” Hokus pokus och så är detta vårt fel.

Insändaren inleder och avslutar med att rada upp självklarheter om vikten av ett rikt kulturliv, vilket är något vi på olika sätt ägnar kraft åt i beredningen för kultur, idrott, fritid. Ordförande i beredningen är från Alliansen.

Vårt senaste uppdrag är omfattande, intressant, gediget och svårt och inte någon quickfix. Uppdraget har beredningen fått av ett enigt kommunfullmäktige.

I inledningen på uppdragets projektplan formuleras det så här: ”Kulturen är en viktig faktor för samhällets utveckling. Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper.”

Arbetet i beredningen fortskrider enligt lagd projektplan. Många möten och studiebesök är avklarade. Vi har haft av en synnerligen effektiv, professionell och av oss högt värderad uppbackning från kommunens tjänstepersoner och beredningsstöd.

Vi vill fortsätta att arbeta vidare med uppdraget och med samma öppna sinne i dialog i beredningen och avser att jobba vidare i den anda som hittills har präglat arbetet i kommunens beredningar.

Karin Bergström (S)
Sofia Gunnarsson (S)
Leif Nyrell (S)