Agil styrning i ett globalt företag och i en kommun. Hur kan vi lära av varandra?

Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande deltar vid Kvalitetsmässans seminarium ”Agil styrning i ett globalt företag och i en kommun. Hur kan vi lära av varandra?” den 15 november 2017. Läs mer: http://kvalitetsmassan.se/session/agilstyrningiettglobaltforetagochienkommunhurkanvilaraavvarandra/

facebook Twitter Email