Socialdemokraterna tycker att det är ett olyckligt beslut

– Har man tillsatt en styrgrupp som ska utreda frågan ska man i demokratisk ordning vänta på vad den har kommit fram till innan man fattar beslut. Det återstår endast två månader tills de ska göra det. Och har de inte kommit fram till något förslag får vi ta ställning till det då, säger Christer Hansson (S), i NST den 15 november 2017.

Läs mer:
https://www.hd.se/2017-11-15/parkskolan-ska-saljas-overraskande-beslut-i-kommunstyrelsen?utm_source=fb&utm_term=95f59d80-e441-440b-83ae-9b72f8b8d74b&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *