SVAR DIREKT

Publicerad i NST den 16 november 2017

SVAR DIREKT

Välfärdsnämnden är inte förd bakom ljuset. Vi har ett nära och gott samarbete mellan nämnd och verksamhet.

Välfärdsnämnden ska delges beslut på delegation vid nästkommande möte. Om detta brustit vid något tillfälle ska detta givetvis rättas till.

Det finns flera lager av säkerhet för att trygga den enskilda individens rättssäkerhet, men även för att nämnden ska få kännedom om vad som sker i verksamheten.

Vi är medvetna om att det kan förekomma långa handläggningstider och verksamheten arbetar hela tiden för att förbättra våra rutiner. Detta gäller även rutiner för flöden gällande dokumentation.

Vi värnar om våra medborgare och har transparens i vår verksamhet.

BrittMarie Hansson (S)

Ordförande välfärdsnämnden

Barbara Baron

Chef individ- och familjeomsorgen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *