Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 18 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Össjö 31:13.

Reservation

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnationen kommer att ligga utanför detaljplanerat område samt även utanför sammanhållen bebyggelse.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *