Reservation

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnationen kommer att ligga utanför detaljplanerat område samt även utanför sammanhållen bebyggelse.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *