Reservation KF 25 januari 2021 angående finansiering av nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits: ”Vi anser att de som ska omfattas av efterskänkningen av avgifterna är de verksamheter som har serveringstillstånd. Inte de som har tillstånd att sälja folköl. Syftet med denna efterskänkning är att hjälpa en hårt drabbad näringsgren, krögarna. Inte för vanliga butiksverksamheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *