Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 16 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig verksamhet på fastigheten Programmeraren 4.

Reservation

Undertecknade reserverar sig mot beslutet. Ansökan avser en byggnation som inte detaljplanen medger.

Vi anser att detaljplaner som är politiskt antagna av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *