Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 15 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus för fastigheten Magnarp 64:1.

Reservation

Eftersom ansökan avser byggnation som strider mot planprogram 2011 och ligger utanför detaljplanerat område yrkar (S) avslag och reserverar sig. Hänvisning också till ÖP 35.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *