Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 13 Hackan 10. Tillsyn – olovligt uppförd stödmur och markhöjning.

Reservation

Stödmuren saknar bygglov och marklov. Tjänsteförslaget föreslår att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11:51 tas ut.

Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att ändra på den föreslagna byggsanktionsavgiften!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *