Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget avser byggnation på prickad förgårdsmark som inte får bebyggas enligt antagen detaljplan. Dessutom blir den totala byggytan större an vad detaljplanen anger. (PBL 9 kap, 30, 31b §§)

Vi anser att detaljplan som är politiskt antagen av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *