Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot detaljplanen genom att fasadmaterial och taktäckningsmaterial avviker och även kulören på byggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser. (PBL 9 kap 31b §)

Vi anser att en politiskt antagen detaljplan av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *