Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 20-12-15 Ärende nr 11 Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage, Kv Körner 4, Danska stigen 7, Havsbaden

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot detaljplanen genom att fasadmaterial och taktäckningsmaterial avviker och även kulören på byggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser. (PBL 9 kap 31b §)

Vi anser att en politiskt antagen detaljplan av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *