Reservation Samhällsbyggnadsnämnden Ärende nr 7 Samråd om detaljplan Ängelholm 2:20 m fl Rebbelberga.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI) angående friytor för grundskolans utemiljöer inte följs. Utemiljön bör vara 30 kvadratmeter per barn och så är det inte i detta förslag. Varför beaktas inte barnkonventionen?

Dessutom är inte trafiklösningarna tillräckligt utredda.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *