Inbjudan till intresserade i Ängelholms församling

Den 29 september välkomnar vi dig som är intresserad av att ställa upp i kyrkovalet i Ängelholms församling till Folkets hus klockan 18.00. Känner du någon mer inom församlingen och som är medlem i kyrkan så är dom också välkomna. Vi kommer att prata om vad som förväntas av oss att vara med i församlingens…

Läs mer

Privata företag får rabatt på våra barns bekostnad

Publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 20 september 2020 Vi vet att våra barn blir mer och mer stillasittande. Diskussionen handlar nu om hur vi ska bryta mönstret och få våra barn att röra sig mer. I Ängelholm jobbar vi med olika projekt för att inspirera till aktiviteter: Aktivitet förebygger, rastaktiviteter, spontanidrott och mötesplatser…

Läs mer

Reservation ärende nr 14, Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-15, Ansökan om bygglov

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, montering av solceller eftersom ansökan strider mot gällande detaljplans bestämmelser om takfärg. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Reservation ärende nr 13, Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-15, Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för plank som tomtgräns Vejby 15:429. Aktuellt plank kommer att placeras på prickmark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Medlemsmöte den 21 september 2020

Hej. Socialdemokraterna i Ängelholm välkomnar dig till medlemsmöte kl 19:00 måndagen den 21 september på Folkets Hus.  På dagordningen: Information om mångfald och tolerans av Dragan Kostic, integrationssamordnare på Ängelholms kommun Information om Pyttebron Aktuella politiska frågor Vi kommer pga rådande förhållande att tillämpa placering med rekommenderat avstånd. Handsprit finns tillgänglig. Ni som har möjlighet ombeds…

Läs mer

Respektlös nonchalans

Publicerad i NST den 15 september 2020. För drygt ett år sedan samlades ett antal partier i Tylösand för att diskutera det som kom att kallas Ängelholmspaketet. Konsekvensen blev att ett uppskattat och centrumnära grönområde nu ska få en trafikled rakt igenom hjärtat. Vi socialdemokrater har svårt att se detta som något annat än ett…

Läs mer

Reservation, 2020-09-08 Ärende nr 9, Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson (S) mfl som förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang.

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd yrkar bifall till motionen. Många äldre bor idag kvar hemma och har behov av hjälp i någon form, t ex hjälpmedel och hemtjänst. Att känna trygghet om något skulle hända är också ett behov av hjälpmedel. Ett hjälpmedelsabonnemang kostar 60 SEK i månaden oavsett hur många hjälpmedel…

Läs mer

Protokollsanteckning, Nämnden för omsorg och 2020-09-08, Ärende: 06. Förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

Socialdemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslutet på nämndsnivå. Vi återkommer med ett samlat förslag gällande budget för 2021 och plan för 2022 och 2023 som antas i Kommunfullmäktige i november. Den socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell och Eva-Lena Lindell

Läs mer

Vår uppfattning är att bron och området ska lämnas orört

Vi har inte ändrat uppfattning. Vår uppfattning är fortfarande att Klippanvägen förlängning/pytteleden inte bör genomföras. När det nu kommer fram att det inte är möjligt att placera ytterligare en bro parallellt med Pyttebron uppstod ännu ett problem. Platsbrist. – något som vi socialdemokrater påpekat från början. Med en nybyggd pumpstationen på ena sidan och fastigheter…

Läs mer

Ohederligt att underbudgetera verksamheter och bakvägen tvinga fram nedskärningar.

Publicerad i NST den 8 september 2020. Den blågröna majoriteten i Ängelholm har i budgeten föreslagit en avsättning på en procent för löneökningar. Detta samtidigt som Riksbankens inflationsmål är 2 procent, vilket gör att föreslagna löneökningar kan innebära faktiska reallönesänkningar för kommunens personal. En anständig politik premierar medarbetarna. Lärarna som fått ställa om sin undervisning,…

Läs mer
facebook Twitter Email