Interpellation angående markanvisning för Globen 1

Interpellation till Robin Holmberg angående markanvisning för Globen 1 – Kommunfullmäktige 28 september 2020.

Vid KF:s sammanträde den 25 augusti i ärende 26, Markanvisningsavtal för Globen 1, gjorde kommunstyrelsens ordförande ett förtydligande efter S:s invändningar mot Fastighets AB 3 Hus val av aktör för den nya förskolan i Havsbaden.

”Det ligger i deras intresse, att hitta en aktör, som är seriös och långsiktig och jag är övertygad om att det har man gjort”

Tycker inte att svaret känns för våra väljare. Kommunen har, oavsett huvudman, ett viktigt tillsynsansvar för våra verksamheter. Att, så som jag uppfattar Robin Holmbergs svar, ingripa i efterhand, känns otillfredsställande. I detta fall kan man av offentliga uppgifter se att företaget, som Fastighets AB 3 Hus valt, har haft ett negativt resultat i sina verksamheter de senaste tre åren.

Med anledning av ovan vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:
1. Hur säkerställer kommunledningen, att den fortsatta processen kring markanvisningen för Globen L, hanterar kommuninnevånarnas skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.
2.Med hänvisningen till ovan information, är du fortfarande övertygad om att Dipper Sverige AB är ett bra val?

Lars Carlsson, andre vice ordförande i Familje- och utbildningsnämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *