(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, montering av solceller eftersom ansökan strider mot gällande detaljplans bestämmelser om takfärg.

Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *