(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom byggnaden är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, belägen i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område! Dessutom är byggnaden upptagen i kommunens bevaringsprogram.
Magnus Johnson (S). BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *