Reservation Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 14 Höja 1:15. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

(S) reserverar sig mot beslutet eftersom byggnationen kommer att ske på jordbruksmark av hög kvalitet.
Magnus Johnson (S) BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)
facebook Twitter Email