(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom murens tilltänkta placering är på prickmark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan.

Magnus Johnson (S) BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *