Fly för livet – kvinnors ständiga kamp för överlevnad!

S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen i år är ”Fly för livet”. S-kvinnor jobbar för att nå ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället.
Idag är det inte så. Många kvinnor befinner sig på ständig flykt hela livet. Det kan handla om att fly från ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt våld, eller att försöka fly för livet från krig och förtryck i ett annat land. Det kan innebära att behöva fly sin bostad, fly med barn, lämna sin familj som när flickor/kvinnor flyr från hedersrelaterat våld och förtryck. Det är oacceptabelt.

Vi kräver att det används samma krafttag mot mäns våld mot kvinnor som mot gängvåldet. Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. Våldet måste förebyggas och offren skyddas. Enligt nationellt centrum för kvinnofrid har mer än var tionde kvinna i Sverige utsatts för våld i en nära relation. Varje år mördas cirka 15 kvinnor av en man i en nära relation. Mord som nästan alltid föregåtts av hot och våld som inte stoppats.

Vi har en S-ledd feministisk regering som tydligt prioriterar detta arbete och nyligen har regeringen tillsatt 350 utredare inom polisen som ska få spetskompetens för att stoppa våldet mot kvinnor, vilket är ett välkomnat beslut, men det finns mycket kvar att göra. Bland annat måste kommunerna ta sitt ansvar. Det är kommunerna som ansvarar för att se till att det finns skydd och stöd för kvinnorna och barnen, såsom skyddande boenden. I dag brister det både i kompetens och ansvar i många kommuner och där vill vi särskilt påpeka allvaret i de konsekvenser som uppstår. Kvinnor undviker att lämna sin partner för att alternativet inte är tryggt nog. Det behövs också ett tydligt samarbete mellan kommuner och kvinnojourer eftersom det är där kompetensen finns.

Det behövs ekonomiskt och psykologiskt stöd men framför allt behövs det boenden. Kvinnor behöver få en chans att börja ett nytt liv där de inte riskerar livet för att misshandeln fortsätter och för att de ska kunna röra sig fritt.

För att nå ett fullt ut jämställt och jämlikt samhälle måste vi också förändra förtryckande normer och förebygga våld mot kvinnor. Vi måste även ha nolltolerans mot alla former av sexuella trakasserier. Vi får aldrig acceptera eller normalisera att flickors och kvinnors livsutrymmen begränsas för att andra tar sig rätten att ta för sig av deras kroppar, varken i de privata eller offentliga rummen. I vågen av #metoo-rörelsen har det varit tydligt att det finns mycket kvar att göra. Kvinnor ska inte behöva fly för sitt liv!

Vi kräver ett stopp på mäns våld mot kvinnor!

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Elin Gustafsson, distriktsordförande S-kvinnor Skåne

Susanne Jönsson, klubbordförande S-kvinnor Ängelholm

Britt Liljekvist, klubbordförande S-kvinnor Hjärup

Tina Löfström, klubbordförande S-kvinnor Eslöv

Kia Haraldsdotter Sageus, klubbordförande S-kvinnor KARL Malmö

My Lilja, klubbordförande S-kvinnor Lund

Ann Olausson, klubbordförande S-kvinnor Hässleholm

Kim Grahn, klubbordförande S-kvinnor Ystad

Kristina Saunders, klubbordförande S-kvinnor Staffanstorp

My Rosell, klubbordförande S-kvinnor Helsingborg

Lena Näslund, klubbordförande S-kvinnor Trelleborg

Karin Andersson, klubbordförande S-kvinnor Kävlinge

Marie Werner, klubbordförande S-kvinnor Skurup

Sabina Månsson Hultgren, klubbordförande S-kvinnor Kristianstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *