Kommunfullmäktige den 24 februari 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webbTV
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 24 februari och vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen.

Se kommunfullmäktige live eller i efterhand:
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-02-24.html

facebook Twitter Email