Ärende nr 9. Össjö-Boarp 1:7 Förhandsbesked.

Reservation.
(S) reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget om nybyggnation av bostadshus avviker från den kommunala policyn ”Hus på landet”.
En politiskt beslutad policy ska tagas hänsyn till anser (S).

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *