Kommunfullmäktige 3 juni 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 3 juni
Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00.

https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2019-05-28-kommunfullmaktiges-extra-sammantrade-2019-06-03.html

facebook Twitter Email