Interpellation om alkoholförsäljning – Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Ska Ängelholmarnas skatt gå till att subventionera krögarnas alkoholförsäljning?

Idag betalar den som säljer alkohol ca 30 % av vad det kostar att handlägga ett utskänkningstillstånd och för tillsyn enligt alkohollagstiftingen. Det betyder att alla som betalar kommunalskatt i Ängelholm bekostar resten.

Är detta rimligt? Borde inte den som säljer alkohol betala vad det kostar?

Fråga 1 Subventionerar kommunen krögarnas utskänkningstillstånd på skattebetalarnas bekostnad?

Fråga 2 När kommer hela kostnaden för att hantera ansökan om att få sälja alkohol att betalas av den som säljer alkohol?

Fråga 3 När kommer hela kostnaden för tillsyn enligt alkohollagstiftningen att betalas av den som säljer alkohol?

För Socialdemokraterna i Ängelholms Kommun

 

Åsa Larsson

S-Kvinnor: Medlemsmöte 23 janauri 2019

Nu inleder vi 2019 års möten!

Vi träffas den 23 januari kl 19.00 på Folkets Hus.

Under kvällen kommer Emma Yngvesson att berätta om sitt uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige samt om jämställdhetsarbetet i kommunen.

Det blir även information om olika aktiviteter under våren.

S-kvinnor i Ängelholm fyller i år 100 år! Detta skall vi uppmärksamma på olika sätt under året.

Vi bjuder på fika!

Boka in årsmötet den 6 mars.

Varmt välkommen!

Styrelsen