Interpellation om alkoholförsäljning – Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Ska Ängelholmarnas skatt gå till att subventionera krögarnas alkoholförsäljning? Idag betalar den som säljer alkohol ca 30 % av vad det kostar att handlägga ett utskänkningstillstånd och för tillsyn enligt alkohollagstiftingen. Det betyder att alla som betalar kommunalskatt i Ängelholm bekostar resten. Är detta rimligt? Borde inte den som säljer alkohol…

Läs mer

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Se kommunfullmäktige via webb-TV den 28 januari 2019 Klicka på länken: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-10-december.html

Läs mer

Medlemsmöte 29 januari 2019 – Facklig/politiska s-föreningen

Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte torsdagen den 29 januari kl 19, Folkets Hus. På dagordningen: Nomineringar till AK Ängelholms årsmöte 18 mars 2019 Övriga frågor Välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte 21 januari 2019 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Medlemsmöte måndag 21 januari kl 19.00 på Folkets Hus • Aktuella politiska frågor Alla hälsas välkomna! AK styrelse ansvarar för kvällens möte Mötesvärdar: Åsa Larsson, Lars Nyander

Läs mer

Medlemsmöte 17 januari 2019 – Munka-Ljungby och Hjärnarps s-förening

Inbjudan till medlemsmöte Torsdagen den 17 januari kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem Nomineringar till AK Årsmöte 18 mars 2019 Allmän politisk diskussion Vi bjuder på kaffe med tilltugg Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

Ombud klara till Partikongressen 2019

Åsa Larsson blev vald till ombud och Ale Holm till ombudsersättare för partikongressen i Örebro den 22 till 24 mars 2019, efter digital medlemsomröstning.

Läs mer

S-Kvinnor: Medlemsmöte 23 janauri 2019

Nu inleder vi 2019 års möten! Vi träffas den 23 januari kl 19.00 på Folkets Hus. Under kvällen kommer Emma Yngvesson att berätta om sitt uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige samt om jämställdhetsarbetet i kommunen. Det blir även information om olika aktiviteter under våren. S-kvinnor i Ängelholm fyller i år 100 år! Detta skall vi…

Läs mer

Medlemsmöte 10 januari 2019 – Facklig/politiska s-föreningen

Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte torsdagen den 10 januari kl 19, Folkets Hus. På dagordningen: Nomineringar till AK Ängelholms årsmöte 18 mars 2019 Övriga frågor Välkomna!

Läs mer

Expeditionen öppnar åter den 7 januari 2019

     

Läs mer
facebook Twitter Email