Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Se kommunfullmäktige via webb-TV den 28 januari 2019

Klicka på länken: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-10-december.html

facebook Twitter Email