Ombud klara till Partikongressen 2019

Åsa Larsson blev vald till ombud och Ale Holm till ombudsersättare för partikongressen i Örebro den 22 till 24 mars 2019, efter digital medlemsomröstning.

facebook Twitter Email