Jobben

För oss socialdemokrater är jobben centrala. Vår utgångspunkt är att det både är en rättighet och en skyldighet att arbeta. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.

Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden är under konstant förändring. Det är när den förändringen inträffar eller ett nytt behov uppstår, vi som samhälle snabbt ska fånga upp dem som blir utan arbete och erbjuda möjligheter. Möjligheter till utbildning och omskolning.

Den Svenska arbetsmarknaden har under året mött stora utmaningar. Konsekvenserna är påtagliga och riskerar att bli långvariga. Samtidigt har arbetsförmedlingen tvingats göra den största omorganisering i modern tid med en halvering av både personal och antalet kontor runt om i landet. Deras förmåga att bistå medborgare att hitta nya jobb har därför minskat avsevärt.

En hög arbetslöshet underminerar den gemensamma välfärden vilket gör det än mer angeläget att snabbt vidta åtgärder för att minska risken för utanförskap och bidragsberoende. Som kommun kan vi därför inte sitta och vänta utan vi måste växla upp arbetet med våra arbetsmarknadsåtgärder omgående. Vi kan inte vänta på att myndigheter eller andra aktörer ska lösa problem åt oss. Det bästa resultatet kommer vi få i ett nära samarbete med både näringslivet och civilsamhället. Ängelholms kommun måste därför investera i sitt sätt att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder på både lång och kort sikt. Vi måste stärka kopplingen mellan försörjningsstöd, åtgärder och utbildning. Detta för att minska responstiden och öka effekten av våra insatser.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR:

  • Tillföra ytterligare medel till arbetsmarknadsenheten för att stärka möjligheterna till omställning. (1 miljon)
  • Tillföra resurser till arbetsmarknadsenheten för att arbeta med åtgärder för integration genom arbetsmarknaden. (1 miljon)
  • Utveckla särskilda insatser för yngre människor utan arbete. (0,5 miljoner)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *