Ängelholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Ängelholms kommun är en stor arbetsgivare. Vi har idag runt 3200 anställda. Anställda som upprätthåller kommunens kärnverksamheter och servar medborgarna på olika sätt. I takt med att kommunen växer och invånarna blir fler så växer även behovet av välfärdsarbetare. Den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre och barn ökar mer än antalet i arbets-för ålder.

Vi behöver öka antalet anställda inom välfärden för att bibehålla kvaliteten och för att kunna utveckla verksamheterna krävs en omfattande nyrekrytering. Det krävs att vi utnyttjar våra re-surser maximalt. Därför är heltidsanställningar en förutsättning. Under de senaste 15 åren har antalet visstidsanställda skjutit i höjden. Eftersom varje rekrytering kostar måste målet vara att vända den utvecklingen och lösa behovet av visstidsanställda med tillsvidareanställningar, i exempelvis poolverksamhet.

Medarbetare. Vi måste ligga i framkant när det gäller rekrytering. Det ska finnas en aktiv sam-verkan med utbildningsanordnare, arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten. För att ligga i framkant ska vi erbjuda konkurrenskraftiga löner, goda anställningsvillkor och heltid. Sökande ska uppleva att Ängelholms kommun är en arbetsgivare att växa och utvecklas inom. Rekryte-ring måste ske med fokus på jämställdhet och mångfald inom alla kommunala verksamheter.

Målet är medskapande medarbetare som upplever sitt arbete som utmanande och utveck-lande. Alla ska ha en god arbetsmiljö. Lönerna ska upplevas som konkurrenskraftiga och vara jämställda. Inom kommunen ska tillsvidareanställningar på heltid tillämpas inom alla områden, som anställd i Ängelholm ska man känna sig trygg.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL DÄRFÖR:

  • Tillföra ytterligare 0,5% till lönereserven. (5,881 miljoner)
  • Tillföra 0,5% i strukturmedel för en jämställd löneutveckling med målet att den inte ska finnas löneskillnader mellan män och kvinnor som grupp. (5,881 miljoner)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *