Vi socialdemokrater anser att den gjorda uppföljningen och riskanalysen inte visar konsekvenserna för de brukare som nyttjar tjänsterna. Granskningen har gjorts genom klagomål, synpunkter, fel och brister som inkommit via kundtjänst. Hur många de är och som kan härleda till avvecklingen av syn- och hörselinstruktören finns det inga uppgifter om. För att kunna visa eventuella konsekvenser och brister som uppstått är det brukarna som ska tillfrågas.

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow, Barbro Widell, Eva-Lena Lindell, Eva Thell Svaren

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *