(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja ansökan eftersom byggnaden överskrider högsta tillåtna byggnadsarea samt placeras närmare huvudbyggnad än 4,5 meter. Byggnadens placering och höjd strider mot gällande detaljplan.

Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *