Reservation ärende nr 11 Samhällsbyggnadsnämnden 20-10-20 Samråd av detaljplan för Ängelholm 5:16 m fl Fridhem.

(S) reserverar sig mot beslutet eftersom aktuell skolgård för grundskoleelever inte följer Boverkets rekommendationer. Istället hänvisas till närliggande grönområde som är offentlig mark.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *